SPC – Supplerende beskyttelsescertifikat

Det er muligt at opnå en forlængelse af patentbeskyttelsen i op til fem år for patenter, der beskytter et lægemiddel- eller plantebeskyttelsesprodukt i Europa. Dette sker via en ansøgning om et supplerende beskyttelsescertifikat (SPC) for det pågældende produkt.

Plougmann Vingtoft rådgiver om indlevering og behandling af SPC-ansøgninger i Danmark og Europa. Desuden rådgiver vi om SPC-retspraksis i Danmark og om den europæiske SPC-lovgivning generelt.

Baggrunden for SPC

Det kan på grund af de omfattende dokumentationskrav tage meget lang tid at få et nyt lægemiddel eller plantebeskyttelsesprodukt godkendt til markedsføring.

Det supplerende beskyttelsescertifikat (SPC) giver mulighed for at forlænge den 20-årige patentperiode med fem år, og modvirker derved det tidstab, der opstår pga. den langvarige dokumentationsproces.

SPC’er har stor betydning for den kommercielle værdi af patentet, da det gør det muligt for patenthaver at markedsføre sit produkt og få udbytte af sit patentretlige monopol i fem år ekstra.

To grundlæggende krav for at opnå et SPC

  • Jeres virksomhed skal være indehaver af et udstedt patent, der dækker det pågældende produkt
  • I skal have fået udstedt en markedsføringstilladelse for produktet

Ønsker du at vide mere om SPC’er, så kontakt vores SPC-specialist Jan Mondrup Pedersen enten på jmp@pv.eu eller udfyld kontaktformularen nedenfor.

Kontakt vores eksperter

Undlad venligst at benytte denne formular til kommunikation om igangværende sager. Kontakt i stedet din Plougmann Vingtoft ekspert direkte.
  • Få mere information om hvordan vi behandler og beskytter dine data her.

 

Tilbage til siden “Patenter”