Din patentansøgning er et fundament, der ikke må slå revner

Headerbillede: jarmoluk/Pixabay.com

En stærk patentansøgning øger sandsynligheden betydeligt for at opnå patent på din opfindelse eller idé og udgør fundamentet for dine fremtidige forretningsmuligheder.

Udformningen af din patentansøgning er afgørende for, at du kan opnå patent på din opfindelse. Og jo større indsigt du har, ikke bare i patentjuridiske problemstillinger, men også i markedet, jo bedre er dine forudsætninger for at få beskrevet din opfindelse, så den lever op til de juridiske krav og kan holde til udfordringerne i en eventuel indsigelse eller retssag.

Plougmann Vingtofts patentrådgivere hjælper dig med at få udformet din patentansøgning, så den udgør et solidt fundament. Vi sikrer, at den overholder alle juridiske og patenttekniske krav. Samtidig sørger vi for, at den er udfærdiget på en måde, så den er robust i forhold til at blive udfordret af konkurrenter, der ønsker at ugyldiggøre eller begrænse beskyttelsesomfanget af dit patent.

Står du for at skulle søge patent på en idé, er vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os allerede i dag og hør mere om, hvordan vores patentrådgivere sikrer at:

  • ansøgningen overholder de juridiske og patenttekniske krav.
  • patentkravene dækker opfindelsen.
  • ansøgningsteksten beskriver så mange udførelsesformer af opfindelsen som muligt, da det giver mulighed for at ændre patentkravene under sagsbehandlingen.
  • patentansøgningen indleveres, så du opnår optimal geografisk dækning af det endelige patent.

Længere nede på siden kan du læse mere om, hvordan vi med din patentansøgning bygger et robust fundament for dine fremtidige forretningsmuligheder.


Nyhedsundersøgelse afdækker mulighederne for at få patent

Fra et juridisk perspektiv skal en patentansøgning overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Selvom lovgivningen ikke er helt ens i fx Europa og USA, så gælder det overordnet, at man kun kan få patent på en opfindelse, hvis den er:

  1. ny (nyhedskravet)
  2. adskiller sig væsentligt fra allerede kendte opfindelser (kravet om opfindelseshøjde)
  3. kan udnyttes industrielt

Mange virksomheder vælger at få foretaget en såkaldt nyhedsundersøgelse eller patenterbarhedsvurdering, inden de bruger ressourcer på at udarbejde og indlevere en patentansøgning. Vurderingen af opfindelseshøjde er ofte en subjektiv vurdering, og det kræver derfor en del erfaring at vurdere dette. Vores erfarne patentrådgivere gennemfører en omfattende research og vurderer på baggrund heraf, om opfindelsen opfylder disse krav.

Patentansøgningen er som at bygge et hus på et solidt fundament

Hvis nyhedsundersøgelsen eller patenterbarhedsvurderingen er positiv indleverer vi, hvad der kaldes en ”prioritetsskabende ansøgning”. Inden 12 måneder fra indleveringen af den prioritetsskabende ansøgning har vi mulighed for at opdatere denne ansøgning med fx nye elementer eller nye data, der viser hvordan opfindelsen fungerer. Derfor indleverer vi ofte en opdateret ansøgning indenfor 12 måneder – den opdaterede ansøgning vil herefter være ”låst” (og man kan således ikke tilføje nye elementer til patentansøgningen).

Ingen ønsker at bygge et hus på et fundament med revner, og det samme gælder når man skal skrive en patentansøgning. Det er derfor meget vigtigt, at den opdaterede ansøgning indeholder så mange relevante informationer omkring opfindelsen som muligt.

Hvad du som virksomhed selv kan gøre, inden vi indleverer en patentansøgning, er derfor at overveje, hvad opfindelsen kan bruges til – også indenfor områder, hvor du ikke selv er aktiv – og at du genererer data, der viser at opfindelsen virker og hvordan.

Husk også at det er muligt at opnå patent på fremgangsmåder til fremstilling af forskellige produkter, på apparater, på produkter samt på forskellige anvendelser af nye produkter og i nogle tilfælde også på allerede kendte produkter.

Hvis din virksomhed ikke selv udarbejder patentansøgninger, så anbefaler vi at benytte en professionel rådgiver med mange års erfaring og en teknisk kompetence, som matcher opfindelsen. Ligeledes anbefaler vi, at du afsætter tid og tager aktivt del i processen. Kvaliteten af din patentansøgning afhænger i høj grad af de input virksomheden giver, og stærke patentansøgninger opstår altid som resultat af et godt samarbejde mellem virksomhed og rådgiver.

Patentansøgning med handlefrihed

Det er patentkravene, der definerer beskyttelsesomfanget af et udstedt patent, og det er dem, patentmyndighederne undersøger under sagsbehandlingen. Hvis patentkravene skal ændres under sagsbehandlingen, kan man i Europa kun gøre det, hvis der findes nærmest eksplicit basis i patentansøgningens beskrivelse. Det er således her ”fundamentet” skal stå sin prøve. En patentansøgning af god kvalitet beskriver så mange relevante udførelsesformer af opfindelsen som muligt. Jo bedre opfindelsen er beskrevet, desto større handlefrihed har du til at ændre dine patentkrav og dermed navigere udenom den kendte teknik, patentmyndigheden eventuelt finder under sagsbehandlingen.

Vigtigt at beskrive effekterne af udførelsesformerne

Når patentmyndigheden vurderer opfindelseshøjde er det vigtigt, at du kan argumentere for, hvordan din opfindelse adskiller sig fra den kendte teknik, og hvilket problem opfindelsen løser. Derfor er det ligeså vigtigt, at du beskriver effekterne af forskellige udførelsesformer af opfindelsen. For eksempel kan det være, at en belægning med et bestemt metal mindsker risikoen for erodering, eller at man ved et bestemt temperaturinterval opnår den hurtigste nedbrydning af et biologisk materiale. Jo flere effekter der kan inkluderes i ansøgningen jo bedre.

Dæk alle strategisk relevante markeder

Fra et forretningsmæssigt perspektiv, er en patentansøgning af god kvalitet en ansøgning, der er indleveret, så de strategisk relevante markeder er dækkede rent geografisk. Strategisk relevante markeder er lande, hvor du forventer at udnytte opfindelsen nu og i fremtiden. Udnyttelse dækker over både fremstilling, salg og markedsføring af opfindelsen. Strategisk relevante markeder inkluderer også lande, hvor konkurrenter nu eller i fremtiden fremstiller, sælger eller markedsfører konkurrerende teknologier.


Headerbillede: Devanath/Pixabay.com

Strategisk brug af dine immaterielle rettigheder

Et patent er en forbudsret, som gælder i op til 20 år, og det kan bruges til at stoppe andre, der bruger dit patent uden din tilladelse. Et patent er en såkaldt immateriel rettighed, andre immaterielle rettigheder omfatter varemærker, designs og ophavsret. På engelsk kaldes sådanne rettigheder ”intangible asset”, fordi de både kan sælges og licenseres. Licenser kan være eksklusive eller ikke-eksklusive, men i ganske mange tilfælde bliver patenter krydslicenseret, som en slags pengeløs handel, hvor man giver et andet firma lov til at udnytte opfindelsen, mod at man selv får lov til at udnytte deres opfindelse.

På den baggrund har patenter en enorm betydning både økonomisk og strategisk. Patenter på opfindelser, du ikke umiddelbart selv skal bruge i virksomheden, kan du således benytte strategisk og licensere i en eller anden form med indtjening til følge. Omvendt kan du også ind-licensere en anden relevant teknologi. I opstartsvirksomheder er immaterielle rettigheder så vigtige at investorer ganske ofte afstår fra at foretage en investering hvis der de immaterielle rettigheder ikke er sikret.

Kontakt vores eksperter

Undlad venligst at benytte denne formular til kommunikation om igangværende sager. Kontakt i stedet din Plougmann Vingtoft ekspert direkte.
  • Få mere information om hvordan vi behandler og beskytter dine data her.

 

Tilbage til siden “Patenter”