Plougmann Vingtofts eksperter er klar til UPC

De praktiske forberedelser til den fælleseuropæiske patentdomstol, UPC, er i fuld sving, og systemet forventes at træde i kraft i starten af 2023. Vi er forberedt, men hvad betyder det for dig som kunde? Læs med og få svaret.

Efter en langstrakt proces fuld af benspænd ser det nu endelig ud til at den nye fælleseuropæiske patentdomstol (på engelsk ’Unified Patent Court’ eller blot UPC) træder i kraft inden for den nærmeste fremtid.

Den 19. januar 2022 trådte protokollen om UPCs provisional application phase (PAP) nemlig i kraft, da Østrig som den 13. medlemsstat indgav deres ratifikation af protokollen. Dermed kunne de egentlige praktiske forberedelse til UPC gå i gang, og UPC forventes nu at åbne i løbet af anden halvdel af 2022 eller begyndelsen af 2023.

Men hvad betyder alt det her for mig som kunde, spørger du måske dig selv?

UPC og enhedspatentet

UPC kommer til at medføre store ændringer for patenthavere i Europa, da aftalen betyder, at en række patentsager i fremtiden skal anlægges ved den fælles patentdomstol fremfor ved de individuelle nationale patentdomstole, som det i øjeblikket er tilfældet. Derudover medfører aftalen også indførelsen af et europæisk enhedspatent.

Med det nye enhedspatent bliver det som patenthaver muligt at beskytte sin opfindelse med et enkelt patent, der dækker alle EU-lande med undtagelse af Spanien og Polen, som ikke deltager i ordningen. I alt deltager 25 lande i ordningen. (på billedet nedenfor kan du se hvilke lande, der deltager).

Fordelen ved enhedspatentet er, at det nu er muligt at opnå ensartet retsbeskyttelse i alle de deltagende lande uden først at skulle sætte patentet i kraft i hvert land individuelt, hvilket ofte kræver at patentkravet oversættes til det pågældende lands sprog. Derudover skal man nu også kun betale fornyelsesgebyrer ét sted. Det giver selvsagt en besparelses som patenthaver på den lange bane.

Omvendt er ulempen, at patentet kan blive erklæret ugyldigt med ensartet virkning for hele EU af den nye fællespatentdomstol.

10 UPC-certificerede patentrådgivere

Ikrafttrædelsen af den nye fælleseuropæiske patentdomstol og enhedspatentet medfører selvsagt en del ændringer. Men hos Plougmann Vingtoft er vi klædt på til ændringen.

10 af vores europæiske patentrådgivere har nemlig allerede gennemført CEIPI-kurset ’Patent Litigation in Europe’ på universitetet i Strasbourg, og er dermed parate til at rådgive og repræsentere vores kunder og deres IP-rettigheder i det nye UPC-system.

Vi holder desuden løbende intern undervisning af alle vores patentrådgivere og koordinatorer, så de er opdateret på de seneste nyheder og udviklinger omkring UPC og enhedspatentet.

Derudover forbereder vi i øjeblikket også vores interne IT-systemer, så vi kan håndtere valideringer i det nye patentsystem, hvilket gør overgangen så gnidningsfri som mulig for vores kunder.

Vil du vide mere om, hvordan Plougmann Vingtoft forbereder sig på det nye system, eller hvad det har af betydning for dig som kunde? Så kontakt Claus Elmeros eller Christian L. Christiansen direkte eller udfyld vores kontaktformular.

LÆS OGSÅ: