Phone: +45 87 32 18 07
Mobile: +45 71 96 23 83
Email: cel@pv.eu

Claus Elmeros arbejder med IPR inden for følgende industrier:

Claus Elmeros

Senior Patent Attorney, EPA, EDA

MSc Mechanical Engineering

Claus har ekspertise inden for maskin- og procesteknik, fremstillingsteknologi, elektronik, medikoteknologi og cleantech.

Claus har arbejdet med IPR siden 1990. Først som examiner ved European Patent Office, dernæst som patentrådgiver i danske patentbureauer. Foruden vurdering af patenterbarhed, udarbejdelse og processering af patentansøgninger, har Claus bred erfaring med krænkelsesvurderinger, retssager i Danmark og i andre lande samt i repræsentation af klienter ved indsigelser og appeller ved EPO.

Claus er jævnligt skønsmand ifm. danske retssager, og han er desuden beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, samt sagkyndigt retsmedlem ved Vestre Landsret og Østre Landsret.

Han har fulgt CEIPI uddannelsen Patent Litigation in Europe ved universitetet i Strasbourg. Derudover er Claus udnævnt som teknisk dommer ved den fælles europæiske patentdomstol.

 

Læs mere om Claus Elmeros’ arbejde her: