Coronakrisen udfordrer indehavere af IPR

Headerbillede: Adobe Stock

Når de danske domstole åbner efter mere end en måneds nedlukning, venter en massiv pukkel af sager inden for dørene. Indehavere af IP-rettigheder er nogle af dem, der venter på forretningskritiske afgørelser, og mens de venter, må de gøre sig klart, om deres IP-strategi overhovedet har hold i en verden, der er vendt på hovedet.

Coronakrisen har ændret på måden, vi mødes privat og professionelt, og det er langt fra kun oplagte temaer som adfærdsregulering og virtuel mødeplanlægning, der udfordrer store og små virksomheder til at revurdere deres business as usual – IP-strategien kalder også på opmærksomhed.

IPR i en forandret verden

Claus Elmeros, der er er beskikket sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten og har sit daglige virke som patentrådgiver hos Plougmann Vingtoft, vurderer, at coronakrisen og dens eftervirkninger får stor betydning for måden, vi tænker IPR nu og på længere sigt.

”Coronakrisen har skubbet til flere virksomheders måde at drive forretning,” siger Claus Elmeros og uddyber, at det vil få konsekvenser for konkurrencen i det marked, man er en del af.

Derfor er der også brug for justeringer i IP-rettigheder og IP-strategien generelt, lyder det fra patentrådgiveren, der kommer med den klare opfordring: 

Det er helt afgørende, at man bruger tid på at gennemse sine IP-rettigheder og tage stilling til, om porteføljen stadig passer til den forretningsmodel, man er står med, nu hvor verden omkring en er forandret.

Og der er tid nok til at få strategien på plads, for selvom domstolene åbner i starten af næste uge, lader afgørelserne i IPR-relaterede sager fortsat vente på sig.

Læs mere om genåbningen hos Sø- og Handelsretten.

Forlænget behandlingstid af sager om IPR

Officielt skulle domstolene åbne 20. april 2020, men Domstolsstyrelsen har meldt ud, at en genåbning først er realistisk 27. april 2020.

Det giver endnu længere udsigter for dem, der afventer afgørelser i IPR-relaterede sager, og ifølge Claus Elmeros, må man væbne sig med tålmodighed. Han forklarer:

Domstolene havde i forvejen en sagspukkel foran sig, og med nedlukningen er den ikke blevet mindre. Der vil være mange retsmøder, der skal berammes inden for de næste måneder, og det vil belaste domstolenes kapacitet – også selvom de arbejder ekstra og uden for normal åbningstid. Derfor må man forvente en forlænget behandlingstid af retssagerne.

Hos Sø- og Handelsretten falder IPR under kategorien af ikkekritiske sager, hvilket også er grunden til, at de prioriteres lavere i krisetider. Men hos de virksomheder, der afventer afgørelser, har det stor betydning, hvornår domstolene igen er gearet til at håndtere IPR-relaterede sager.

”Nedlukningen har – retstvister eller ej – for nogle brancher været et voldsomt anslag på hele forretningsmodellen. Lægger vi hertil en økonomisk tung retstvist, vil der være flere virksomheder, som vil opleve store konsekvenser af nedlukningen,” siger Claus Elmeros, der ser frem til igen at føre retssager hos domstolene.

LÆS OGSÅ: