Mundtlige forhandlinger via videokonference hos Plougmann Vingtoft

Plougmann Vingtoft har installeret nye digitale værktøjer, der tillader kunder og rådgivere at deltage i mundtlige forhandlinger hos EPO via videokonference. Det digitale alternativ til fysiske forhandlinger kan meget vel blive morgendagens standard.

EPO (European Patent Office) påbegyndte i maj måned et pilotprojekt, der skulle afsøge mulighederne for at føre mundtlige forhandlinger via videokonference. Nu har de udstukket de endelige retningslinjer og en liste af formelle krav til det digitale set-up, man som deltager skal følge, for at forhandlingerne kan gå rigtigt til på distancen.

EPO skriver, at forhandlinger, der afholdes via videokonference, har vist sig at være ” et lige så effektivt, populært og bæredygtigt alternativ til forhandlingerne med fysisk fremmøde hos EPO” (Kilde: EPO).

Gå til EPO’s hjemmeside for at se deres Q&A.

EPO har derfor besluttet følgende: “mundtlige forhandlinger foran indsigelsesafdelingerne kan afholdes via videokonference, hvis alle parter inklusive indsigelsesafdelingen er enige herom, og hvis forhandlingerne ikke kræver bevisoptagelse eller – på nuværende tidspunkt – tolkning.”

Se EPO’s undervisningsmateriale og en simuleret forhandling her.

For at imødekomme dette har Plougmann Vingtoft opsat nye digitale værktøjer på de danske kontorer. Det gør det muligt for IP-rådgivere og deres kunder at føre mundtlige forhandlinger hos EPO fra kontorerne i hhv. Hellerup og Aarhus. 

Mundtlige forhandlinger via video kan være morgendagens standard

Plougmann Vingtofts kunder har fra dags dato adgang til et set-up af digitale værktøjer, som overholder EPO’s officielle retningslinjer og gør det muligt at deltage i interviews og forhandlinger via videokonference.

Plougmann Vingtofts Head of Opposition and Litigation, Kim Wagner, siger:

Det er endnu valgfrit, om man deltager i de mundtlige forhandlinger via video eller fysisk, men for nogle af vores kunder er videokonferencen et meget attraktivt alternativ. Informationsteknologien er i rivende udvikling, og videokonferencen kan meget vel være morgendagens standard for afholdelse af mundtlige forhandlinger.

IP-rådgiverne hos Plougmann Vingtoft ser frem til at genoptage arbejdet med sager ved EPO – og nu på en mere omkostningseffektiv og miljøvenlig måde. 

LÆS OGSÅ: