Phone: +45 33 63 93 09
Mobile: +45 61 26 46 04
Email: lar@pv.eu

Lasse Ringhofer arbejder med IPR inden for følgende industrier:

Lasse Ringhofer

European Patent Attorney, CDPA, UPC Representative / European Patent Litigator

MSc Biology

Lasse har teknisk ekspertise inden for nano- og bioteknologi, immunologi, molekylærbiologi, pharma og fødevareteknologi.

Han har erfaring med en bred vifte af IPR-aktiviteter fra udarbejdelse og myndighedsbehandling af patentansøgninger og brugsmodeller til rådgivning i forbindelse med indsigelser og appeller ved EPO og det danske PTO. Lasse har desuden solid ekspertise i at opnå supplerende beskyttelsescertifikater (SPC’er) for kunder inden for medicinal- og landbrugsindustrien. Endelig har han stor erfaring med genoprettelsessager for kunder, der utilsigtet har mistet deres rettigheder i Danmark eller Europa.

Derudover har han adskillige års erfaring fra det farmaceutiske område – ikke mindst på grund af sin involvering i adskillige nordiske lægemiddel-relaterede retssager, herunder bl.a. konfliktsager baseret på både patenter og brugsmodeller.

Før han kom til Plougmann Vingtoft arbejdede Lasse i næsten ni år som patentkonsulent hos en anden stor IPR- virksomhed i København.

Lasse har fuldført CEIPI’s kursus vedr. patentretssager i Europa på universitetet i Strasbourg. Han er certificeret til at føre sager ved den fælles europæiske patentdomstol.

Han er desuden en del af Plougmann Vingtofts Asian desk.

Læs mere om Lasse Ringhofers arbejde her: