Phone: +45 87 32 18 04
Mobile: +45 21 64 75 61
Email: psn@pv.eu

Peter Sørensen

European Patent Attorney, Partner, UPC Representative / European Patent Litigator

MSc Physics & Chemistry

Peter har teknisk ekspertise inden for mekanik, elektronik, fysik, optik og uorganisk kemi. Han arbejder også med nanoteknologi, medikoteknologi og computer-implementerede opfindelser. Mere specifikt har Peter erfaring med vindmøller, mikroskopi, optisk lagring, medicinske billedteknikker (kateter, ultralyd, MR, CT etc.), beslutningssystemer (DSS), kirurgiske instrumenter/implantater, mikro/nanolitografi, biobrændstoffer m.m.

Peter har stor erfaring med identificering, generering og procedering af patent rettigheder. Han har specialviden inden for udstedte patenter: patentkrænkelser, freedom-to-operate (FTO) analyser, indsigelser, re-eksamination og ankesager. Derudover er Peter erfaren i mundtlige procederinger ved EPO og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Peter deltager i den interne undervisning af associates hos Plougmann Vingtoft og giver jævnligt præsentationer om patentlovgivning.

Han har fuldført CEIPI’s kursus vedr. patentretssager i Europa på universitetet i Strasbourg. Han er certificeret til at føre sager ved den fælles europæiske patentdomstol.

Peter har ligeledes gennemført et mini-MBA kursus fra Aros Business Academy.

Udover dansk og engelsk taler Peter noget tysk, fransk og lettisk. Han har arbejdet hos Plougmann Vingtoft siden 2002 og er teamleder.

Peter er også udpeget som skønsmand i Sø- og Handelsretten, hvor han kan assistere retten med tekniske spørgsmål i forbindelse med patentretssager.

IP Star Rosette

 

Læs mere om Peter Sørensens arbejde her: