ANDERTECH: 30 måneder til at finde ud af, om den gode idé er god nok

En 3D-printet granulatsuger, der bruges ved tilsætningen af farver i plastproduktion, er vokset fra en skrivebordsidé til en potentiel international succes for virksomheden Andertech. Rådgivningen omkring den danske og internationale patentering har Plougmann Vingtoft stået for.

Da CEO Erik Sten Andersen fra virksomheden Andertech i maj 2018 første gang holdt møde med Plougmann Vingtoft, vidste han godt, at han havde en god idé med i tasken. En idé, der formentlig var så god, at der omgående skulle sættes gang i en patentansøgning.

Patentrådgiver Per Nygreen, der er partner i Plougmann Vingtoft, var helt enig: 

”Det er klokkeklart, at den skal patenteres, for der er en stor risiko for, at ideen kan blive kopieret,” lød det fra Per Nygreen, da han havde fået ideen beskrevet.

Derfor mundede mødet ud i, at Per Nygreen begyndte at udarbejde en dansk patentansøgning, og i oktober 2018 kom godkendelsesskrivelsen vedrørende Erik Sten Andersens idé fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det er klokkeklart, at den skal patenteres, for der er en stor risiko for, at ideen kan blive kopieret

Per Nygreen, Patentrådgiver hos Plougmann Vingtoft

Som reglerne er, kan man indtil ét år efter, at den første ansøgning er indleveret, supplere med patentansøgninger i andre lande, hvor den også bliver kategoriseret som indleveret samtidig med den ”første ansøgning”. Den regel valgte Erik Sten Andersen efter råd fra Per Nygreen at udnytte, og med en blåstemplet europæisk PCT-ansøgning gav dette skridt yderligere 18 måneder til blandt andet at teste ideens kommercielle gangbarhed.

Læs også: Iværksætterens miniguide til patenter

”Patenteringsomkostninger vokser alt efter, hvor mange lande man ønsker at få sit produkt patenteret i. Derfor er det en god idé først at få indleveret og udstedt det danske patent og 12 måneder efter indleveringen i Danmark dernæst have yderligere 18 måneder, inden man eventuelt kaster sig ud i den store, internationale patentering. 30 måneder er for de fleste tilstrækkelig tid til at prøve produktet af på markederne, hvorefter man er langt bedre rustet til at afgøre, hvilke lande man konkret vil søge om patent i. Er erfaringen efter de 30 måneder, at der er barrierer på markedet, som man ikke havde forventet, kan udgiften til patentering holdes på et forholdsvis begrænset niveau,” forklarer Per Nygreen.

Idé fra skrivebordsskuffen

Den gode idé fra manden, der tilbage i 1984 stiftede virksomheden i Humlebæk med fokus på at levere udstyr og maskiner til plastindustrien, er en granulatsuger – eller som han selv foretrækker at kalde den: En materialetransportør.

”Man kan bedst sammenligne den med en ministøvsuger, der suger farvekoncentrat op via en slange, og med elektronisk styring kommer farvekoncentratet ud i den anden ende i små portioner, så det kan blandes i plastråvarer, for eksempel folie, tagrender eller Legoklodser. Materialetransportøren vejer kun 1.200 gram og kan suge over 100 kilo i timen. Der er tale om en universel suger, som alle, der forarbejder plast, kan have gavn af,” siger Erik Sten Andersen.

3D-printteknologi
Erik Sten Andersen foran 3D-printfarmen i Humlebæk. Foto: Andertech

Ideen er ikke ny. Faktisk havde den ligget mange år i skrivebordsskuffen i Humlebæk, før den for en halv snes år siden blev støvet af i kølvandet på, at Erik Sten Andersen i 2011 satte gang i en gennemgribende digitalisering af virksomheden. Digitaliseringen har betydet, at Andertech huser Danmarks største 3D-printfarm bestående af 60 3D-printere, og netop ved hjælp af 3D-printteknologien blev det muligt at forvandle idéen i skrivebordsskuffen til et kommercielt produkt.

Beskyttet i flere end 40 lande

Erik Sten Andersen er ikke i tvivl om materialetransportørens potentiale. Status er, at den produceres i seriestørrelser af 1.000 stk., og allerede i starten af 2021 kan den købes via Amazon i Tyskland.

Det er vildt vigtigt at have patent på sine opfindelser, fordi man med 3D-printere har teknologien til hurtigt at lave kopier, hvis man er dygtig.

Erik Sten Andersen, CEO i Andertech

Erik Sten Andersens idé forventes at lede til udstedt patent, der beskytter mod kopiering i flere end 40 lande med tilsammen cirka fire milliarder indbyggere – heriblandt USA, Kina og Indien. Undervejs i processen har han haft mange samtaler med Per Nygreen om strategiske til- og fravalg i forhold til geografisk dækning.

”Hvis vi havde penge nok, havde vi nok tilvalgt alle 152 lande,” siger Erik Sten Andersen og forklarer det strategiske arbejde med landevalg:

”Vi har for eksempel valgt at patentere produktet i både Kina og Indien, men til gengæld har vi fravalgt lande som Australien, New Zealand, Sydkorea og Japan. Skulle der være én i Australien, som køber en 3D-printer og forsøger at lave en kopi af min opfindelse, kan den måske sælges i Australien, men qua mit patent kommer kopien ikke på markedet i hverken Kina, Indien eller USA,” understreger Erik Sten Andersen.

3D-printteknologien har gjort Erik Sten Andersen meget bevidst om, hvor vigtigt det er at være på patentmæssig sikker grund.

”Det er vildt vigtigt at have patent på sine opfindelser, fordi man med 3D-printere har teknologien til hurtigt at lave kopier, hvis man er dygtig. 3D-printteknologien vokser eksplosivt i takt med, at der opfindes nye typer af 3D-printere hver uge rundt omkring i verden. Og jeg har indenfor plastindustrien set mange eksempler på produkter, som er blevet kopieret én til én, fordi der ikke var styr på patenterne,” siger Erik Sten Andersen.

Artiklen er oprindeligt bragt i Business Insights.