Registreret varemærke eller ej? Få hjælp til din strategi

Der er forskel på et registreret varemærke og et varemærke, som tages i brug uden at være officielt registreret. Forskellen har betydning for, hvordan man som ejer står i en eventuel sag om varemærkekrænkelse. Kender du forskellen? Hvis ikke, så læs med nedenfor.

Hvad betyder de forskellige varemærkesymboler?

De tre symboler, man bruger til at indikere, at et navn eller logo er et varemærke (”R”, ”TM” og ”SM”), har forskellig betydning.

Symbolet står for “Registered Trademark” og viser, at der er tale om et varemærke, som er undersøgt og godkendt af en varemærkemyndighed i det pågældende land. Der kan være forskellige regler i forskellige lande om, hvornår man må og ikke må bruge dette symbol. Derfor anbefaler vi, at du kun tager symbolet i brug i de lande, hvor du ved, at dit varemærke er registreret hos myndighederne.

Symbolet står for “Trademark” og viser, at du anser dit forretningskendetegn – ord eller logo – som et beskyttet varemærke, men det er ikke registreret hos en relevant myndighed. Symbolet kan du bruge, som du vil, i de lande, hvor du endnu ikke har indsendt en varemærkeansøgning. Symbolet kan også bruges i de lande, hvor du har registrering, men der står du stærkere, hvis du bruger ”R”.

Symbolet står for ”Service mark” og er i praksis mindre anvendt og kendt end ”TM”. Hvor TM dækker både varer og ydelser, så dækker SM kun ydelser/”services”. Og ligesom ”TM” anvendes ”SM” til at fortælle omverden, at du anser dit ordmærke eller logo som et beskyttet varemærke, men det er ikke registreret. Det vil sige, at hvis din virksomhed alene udfører f.eks. IT-rådgivning eller transportydelser, kan du anvende ”SM”.

Brug af symbolerne viser omverdenen, at du anser varemærket for din ejendom, og ved at bruge symbolerne sender du et signal om, at du agter at beskytte dit varemærke mod kopister. Vi anbefaler derfor klart, at du anvender disse symboler korrekt.

Kan jeg opnå varemærkebeskyttelse uden registrering?

Under visse omstændigheder er det muligt at opnå varemærkebeskyttelse uden at registrere mærket. Det sker ved, at man tager mærket i brug og går under betegnelsen ”ibrugtagne varemærker”.

For at du kan håndhæve rettigheder – eller varemærkeretten – til ibrugtagne varemærker, skal varemærket bruges i et sådant omfang, at der er mere end blot lokalt kendskab til det.

Du kan således opnå varemærkeret, hvis dit varemærke for eksempel markedsføres i butikker samtidigt med, at du annoncerer i avisen eller på internettet. Q8 opnåede eksempelvis varemærkeret på én dag ved at lancere en landsdækkende annonce, da de i sin tid gik ind på det danske marked.

Vælger man at tage et varemærke i brug uden at registrere det, skal man i en eventuel krænkelsessag kunne dokumentere brugen af varemærket, hvilket kan være en tidskrævende og svær proces.

Desuden skal man være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der anerkender ibrugtagne varemærker. I disse lande er det dermed nødvendigt at registrere varemærket officielt.

Derfor er det altid en god idé at undersøge praksis i de lande, du ønsker at benytte varemærket i. Så er du sikker på, at du har retten til at bruge varemærket og til at forhindre andre i at bruge det.

Her er nogle tommelfingerregler baseret på områder:

Hovedregel: anvend KUN symbolet “R” i de lande, hvor du reelt har en varemærkeregistrering, ellers anvend symbolet ”TM”.

Nedenstående er blot til brug for at danne et generelt overblik og tegner alene et gennemsnitsbillede i de forskellige områder. Vær derfor opmærksom på, at reglerne kan variere i de enkelte lande. Kontakt os direkte, hvis du ønsker mere specifik viden om nærmere bestemte lande.

Europa: Hvis du har et registreret EU-varemærke, må du gerne bruge symbolet “R” i hele EU.
Hvis du ikke har en EU-registrering, men har en national varemærkeregistrering i et EU-medlemsland, f.eks. Danmark, så gælder der et princip om fri bevægelighed i EU. Det betyder, at medlemslandene skal anerkende hinandens lovligt producerede varer. I forbindelse med de ovennævnte symboler betyder dette, at hvis dit varemærke er registreret i Danmark og du derfor producere dine varer og påsætter dit varemærke (med symbolet “R”), vil det ikke kunne udgøre en overtrædelse af brugen af symbolet, når denne varer derefter importeres/eksporteres til andre EU-lande.
Hvis du hverken har et registeret varemærke i EU eller nationalt, så anvend symbolet ”TM” i stedet. Der er nemlig forskellige regler i de enkelte medlemsstater, og da EU har et så tæt indre marked, vil du beskytte dig bedst muligt på denne måde.

Storbritannien: I Storbritannien anses forkert brug af symbolet “R” for en overtrædelse. Dog anerkendes det generelt, at du i UK må anvende symbolet, såfremt dit varemærke blot er registreret et sted ude i verden.

USA: I USA er der i modsætning til de fleste lande mere eller mindre pligt til at bruge symbolet ”R”, hvis dit varemærke er registreret i USA. I USA kan du nemlig miste rettighederne til dit varemærke, hvis ikke du bruger symbolet, du vil stå svagere i en krænkelsessag og du kan ikke få tildelt erstatning.

I de fleste lande kan du blive pålagt bøde, hvis du anvender symbolet uden at have en varemærkeregistrering i det pågældende land. Dette gælder f.eks. i Kina, Singapore, Brasilien, Australien og Irland m.fl.

I enkelte lande kan du dog også risikere fængselsstraf. Dette gælder bl.a. i Japan, Malaysia, Sydkorea og Sydafrika.

OBS!
Vær opmærksom på, at ovenstående kun omhandler de relevante områders regler angående selve brugen af symbolet ”R” og regulering heraf.
Det er nemlig sådan, at misledende brug af symbolet uanset også kan være i strid med regler om misledende handelspraksis og konkurrenceretlige regler. Derfor kan du risikere at handle i strid med andre retsregler, hvis du ikke anvender de tre symboler korrekt.

Har du brug for rådgivning?

Vi anbefaler, at du registrerer dit varemærke officielt, inden du tager det i brug, da det giver den mest sikre beskyttelse. Med en varemærkeregistrering kan du nemt bevise din ret til at drive virksomhed under varemærket, også hvis en konkurrent beskylder dig for at kopiere deres produkter.

Du er velkommen til at kontakte Plougmann Vingtofts varemærkeeksperter, som står klar til at hjælpe dig videre.

Find dem på siden her og tag direkte kontakt – eller send os en uforpligtende forespørgsel via kontaktformularen herunder.

 

Kontakt vores eksperter

Undlad venligst at benytte denne formular til kommunikation om igangværende sager. Kontakt i stedet din Plougmann Vingtoft ekspert direkte.

  • Få mere information om hvordan vi behandler og beskytter dine data her.