Den fælles europæiske patentdomstol (UPC)

Her er dét, du skal vide om den fælles europæiske patentdomstol, som også går under forkortelsen UPC (Unified Patent Court) og om enhedspatentet, der trådte i kraft 1. juni 2023.  

Hvad er enhedspatentet?

Enhedspatentet er et europæisk patent, som udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), og som vil have en ensartet retsvirkning i de europæiske lande, som deltager i enhedspatentsamarbejdet på det tidspunkt, hvor patentet bliver udstedt. På den måde adskiller enhedspatentsystemet sig fra det nuværende system, hvor et europæisk patent efter udstedelse bliver til et “bundt” af nationale patenter, der så skal valideres i de lande, hvor patentet skal gælde.

Vil enhedspatentet erstatte det “klassiske” europæiske patent?

Nej, enhedspatentet vil være en ekstra mulighed for europæiske patentansøgere og vil eksistere side om side med de “klassiske” europæiske patenter.

Den nuværende ansøgnings- og behandlingsprocedure hos Den Europæiske Patentmyndighed forbliver uændret, og spørgsmålet om, hvorvidt man skal vælge det nye enhedspatent eller et klassisk europæisk patent, behøver man ikke tage stilling til før patentet er blevet udstedt.

Bør jeg vælge enhedspatentet?

Det afhænger af din forretningsstrategi. Har du som patenthaver kun forretningsinteresser i nogle få europæiske lande, er der ingen mærkbare fordele ved et enhedspatent.

Omvendt vil patenthavere, der har forretningsaktiviteter i hele EU – og som derfor typisk validerer et europæiske patent i mange forskellige lande – kunne opnå væsentlige besparelser med enhedspatentet. En anden overvejelse, man skal gøre sig som patenthaver, er, at man med enhedspatentet lægger “alle sine æg i én kurv”, hvilket betyder, at patentet står eller falder som en helhed i alle enhedspatentlande.

Hvad er omkostningerne til et enhedspatent sammenlignet med et ”klassisk” europæisk patent?

Patenthavere, der validerer deres europæiske patenter i mange lande, vil kunne opleve store besparelser i forbindelse med validering og årsgebyrer ved at benytte sig af enhedspatentet. For europæiske patenter på engelsk, vil enhedspatentet kun kræve indlevering af en enkelt oversættelse til et andet EU-sprog efter eget valg.

Det skal dog bemærkes, at for lande, der ikke er en del af det fælles europæiske patentsamarbejde, vil de nuværende krav til oversættelse og validering være uændrede.

Ud over besparelser i forbindelse med validering er der potentielt betydelige besparelser på årlige gebyrer, eftersom der kun skal betales et enkelt årsgebyr for et enhedspatent. Dette gebyr er blevet fastsat som summen af de årlige gebyrer, der ellers ville blive betalt i de fire lande med det største antal valideringer. På den anden side vil det ikke være muligt at reducere dette årlige gebyr ved at opgive enhedspatentet i visse lande.

EnhedspatentetFoto: Epo.org

Hvad er UPC?

UPC vil være en enkelt specialiseret patentdomstol med flere forskellige afdelinger, herunder en central afdeling med domstole bekræftet for Paris og München, samt lokale og regionale afdelinger, for eksempel en lokal afdeling i Danmark, og en appeldomstol i Luxembourg.

UPC kan potentielt dække hele EU, selv om det i begyndelsen kun vil dække et begrænset antal EU-lande. UPC vil afgøre spørgsmål om gyldighed og krænkelse af både enhedspatenter og klassiske europæiske patenter i de EU-lande, der er omfattet af enhedspatentet.

Hvad nu hvis jeg foretrækker de nationale domstole frem for UPC?

Som nævnt ovenfor vil UPC også have bemyndigelse over ”klassiske” europæiske patenter. For eksisterende europæiske patenter vil det dog være muligt at fravælge UPC ved at indsende en anmodning inden UPC træder i kraft. Det vil også være muligt at fravælge enhedspatentet under en lang overgangsperiode på mindst syv år for europæiske patenter, der meddeles efter UPC-systemet træder i kraft. Dette vil kræve, at patentet er valideret som et klassisk europæisk patent samt at en anmodning om at fravælge UPC er indgivet.

Hvordan vil UPC fungere i praksis?

UPC vil operere med korte frister, og alle beviser skal fremlægges på et tidligt tidspunkt (”front-loaded system”). Dette understreger behovet for at få foretaget grundige freedom-to-operate-analyser som en del af ens forretningsstrategi. Manglende gyldighed af patentet vil kunne bruges som forsvar i en krænkelsessag ved UPC.

Hvornår træder UPC og enhedspatentet i kraft?

Den europæiske patentmyndighed (EPO) og de deltagende lande er i sidste fase af implementering af det nye system, som trådte i kraft 1. juni 2023.

Plougmann Vingtoft er forberedt på enhedspatentet

En række af Plougmann Vingtoft patentrådgivere har gennemført CEIPI-kurset “Patent Litigation in Europe” på Strasbourg Universitet og modtaget et “European Patent Litigation Certificate” under UPC.  Alle UPC-eksperterne kan således repræsentere kunder i det nye system og er listet til venstre.

EPO medlemslande

Lande der har tilsluttet sig enhedspatentet

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

Lande der på nuværende tidspunkt har tilsluttet sig UPC

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Øvrige EPO-medlemslande

Albanien, Island, Kroatien, Liechtenstein, Nord Makedonien, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Serbien, Spanien, Tyrkiet og Storbritannien.

Læs mere her