IP Matters 2023 uddeles til fem lovende startups

Hvert år frem til 2030 uddeler Plougmann Vingtoft ekspertrådgivning i samarbejde med DanBAN til startups, der vurderes at kunne bidrage til FN’s 17 verdensmål. I år er fem heldige virksomheder udvalgt som vindere af IP Matters og kan se frem til en donation på rådgivning til en værdi af DKK 50.000 hver.

IP Matters blev første gang uddelt i 2019, og indtil videre har hele syv virksomheder modtaget den årlige startup donation i form af ekspertrådgivning til en værdi af DKK 50.000. Alle syv danske startups vurderes at kunne bidrage væsentlig til et eller flere af FN’s 17 verdensmål og bidrage til den globale bæredygtige udvikling.

I år er således inden undtagelse, da IP Matters løb af stablen for femte gang.  Vi er således stolte over at kunne annoncere hele fem nye modtagere af dette års IP Matters, som alle arbejder målrettet på at gøre en forskel.

”Vi kan ikke redde verden med IP-rådgivning. Men vi kan gøre vores for, at nogle af de mange talentfulde, danske iværksættere, som kæmper for at føre bæredygtige løsninger ud i livet, får en håndsrækning, så de kan beskytte deres idé og udvikle forretningen. Det får de i form af rådgivning, der beskytter ideer og udvikler forretning,” siger Finn Strøm Madsen, adm. Direktør i Plougmann Vingtoft, om IP Matters donationen og de fem udvalgt startups.

De fem vindere, som alle har modtaget IP Matters donationen på DKK 50.000, er:

Yngvik

Innovation

Yngvik arbejder på at nedbringe verdens forbrug af plastik og har udviklet en hjemmekomposterbar og nedbrydelig plast fremstillet af restaffald fra fødevarer. Nuværende bio-plast er lavet af afgrøder, der dyrkes i monokulturer og dermed konkurrerer med fødevareproduktion og forårsager tab af biodiversitet pga. ”land grabbing”. Yngviks produkter opløses naturligt i både vand og jord og har derfor stor fokus på FN’s verdensmål #9 (Industri, Innovation og Infrastruktur), # 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) samt både #14 (Livet i havet) og #15 (Livet på land) ved at takle store og seriøse miljøproblemer som forurening af hav og land. Startup’en søger at bane vejen for et nyt alternativ til petroleum og nuværende biobaseret plast.

Meat Tomorrow

Innovation

Hos Meat Tomorrow arbejder de på at ændre måden, vi producerer mad på. Med et stigende befolkningstal skal der findes metoder til at producere kød på, som udleder mindre CO2, optager mindre landareal, uden at gøre skade på dyr, og som kan skaleres til alle verdensdele for bedre fødevaresikkerhed. Meat Tomorrow er i gang med at udvikle en metode til at producere bæredygtigt svinekød ved hjælp af en ny stamcelleteknologi i ståltanke, så CO2 udledning og landbrugsareal kan reduceres samt ingen dyr kommer til skade. Dermed har Meat Tomorrow stor fokus på verdensmål #12 (Ansvarligt forbrug og produktion), #13 (Klimaindsats) og #15 (Livet på land) samt indirekte #14 (Livet i havet). 

Sylvia Health

Innovation

Sylvia Health arbejder på at forbedre livet for kvinder med underlivsprolaps – et ofte overset problem, der påvirker millioner af kvinder verden over. Nuværende behandlinger opfylder ikke kvindernes behov, men Sylvia Health arbejder på at udvikle en ikke-kirurgisk behandling til kvinder, der enten ikke kan få, ikke ønsker eller venter på en operation. Enkeltheden i løsningen muliggør en bred udbredelse, selv i udviklingslande og har potentiale til at gavne millioner af kvinder og forbedre deres sundhed og socioøkonomiske muligheder. Således arbejder Sylvia Health målrettet med FN’s verdensmål #3 (Sundhed og trivsel) og #5 (Ligestilling mellem kønnene).

Rheia Medical

Innovation

Rheia Medical arbejder på at udvikle et nyt medicinsk device, som skal hjælpe kirurger med at identificere urinlederne under bækkenoperationer. Urinledere kan være svære at identificere under en operation, hvilket kan være tidskrævende, og der kan ske alvorlige og utilsigtede skader. Rheia Medicals mål er at hjælpe kirurger med at identificere urinlederne nemt og præcist, så skader kan undgås, og operationstiden kan reduceres. Dermed har Rheia Medical stor fokus på FN’s verdensmål #3 (Sundhed og trivsel).  

VPCIR Biosciences

Innovation

Med FN’s verdensmål #3 (Sundhed og trivel) for øje arbejder startup’en VPCIR Biosciences på at udvikle diagnostiske enheder, der kan begrænse påvirkningen fra den globale trussel fra infektionssygdomme. VPCIR Biosciences har udviklet en Lateral Flow-test af høj kvalitet, der gør påvisning af tuberkulose let, tilgængelig og overkommelig for alle uanset geografiske, økonomiske og sociale grænser. Samtidig anerkender de den kritiske forbindelse mellem miljøet og menneskers sundhed og søger at udvikle miljøvenlige sundhedsløsninger, og har således også øje på verdensmål #12 (Ansvarlig forbrug og produktion).

Alle fem startups er blevet tilknyttet et team af rådgivere hos Plougmann Vingtoft med Per Jørgen NygreenJes Steengaard Hoedt, Christian L. Christiansen, Natasja Toft Furman og Jakob Lohmann Schwalbe i spidsen for hvert team.

Overvejer din startup IP-beskyttelse?

Vi tilbyder altid en times uforpligtende møde med en rådgiver. Kontakt en af vores eksperter her.

LÆS OGSÅ:

Plougmann Vingtoft bliver ”Firm of the year” ved Global IP Awards
8 gode råd om strategiske domænenavne