Mobile: +45 61 10 21 43
Email: ntf@pv.eu

Natasja Toft Furman arbejder med IPR inden for følgende industrier:

Natasja Toft Furman

Patent Attorney

MSc Molecular Medicine

Natasja er en del af Plougmann Vingtofts Life Science & Chemistry team. Hun bidrager med sin ekspertise inden for områderne molekylærbiologi, immunologi, bioteknologi, (epi)genetik, cancerbiologi og fødevareteknologi.

I sin kandidatafhandling fra Aarhus Universitet undersøgte Natasja, om et specifikt protein kunne inducere kemoresistens i humane lungekræftceller med henblik på udviklingen af immunterapi rettet mod dette protein.

Desuden undersøgte Natasja det metastatiske potentiale af en ny blærekræftcellelinje under et frivilligt forskningsprojekt ved Uppsala Universitet i Sverige. Her tilegnede hun sig desuden viden om intellectual property rights (IPR) gennem et kursus.

Hos Plougmann Vingtoft har Natasja fokus på udarbejdelse af patentansøgninger, procedering og evalueringer primært inden for områderne molekylærbiologi, bioteknologi, immunologi og pharma.