BAYER AG: Den lille pille, der gør en verden til forskel

P-pillen har spillet en vigtig rolle i kvindefrigørelsen siden 1960’erne. I 1990’erne satte Bayer AG sig så for at udvikle en ny p-pille, og resultatet blev Yasmin®-pillen, som Plougmann Vingtoft har hjulpet medicinalvirksomheden med at patentere.

Den lille p-pille, der skulle få så stor betydning ikke bare for kvinder, men for hele samfundet, kom til i et turbulent årti med et økonomisk opsving, der gav fuld beskæftigelse, også til de mange kvinder, der nu kom på arbejdsmarkedet.

Indtil den første p-pille blev lanceret i USA i 1960, havde kvinder været henvist til tvivlsomme præventionsmidler som eddikeudskylninger eller det besværlige pessar, og uønskede graviditeter kunne have store omkostninger for kvindernes helbred, økonomi og sociale status. Med p-pillen blev det pludselig muligt for kvinder at bestemme, hvor mange børn de ville have hvornår, og de fik langt større frihed til at have et aktivt sexliv på lige fod med mænd.

Kvindernes nyvundne økonomiske og seksuelle frihed rykkede ved samfundsnormer og gamle moralforestillinger og var med til at danne grobund for rødstrømpebevægelsen, 68’er-oprøret og den løsslupne ungdomskultur, der kom til at præge de sene 60’ere og 70’erne.

I dag kan man se en lignende frigørelse af kvinder i Asien, hvor pålidelig prævention som p-piller ikke har været udbredt før nu. Især i Kina, Indien og Vietnam er markedet for p-piller i vækst, og de asiatiske kvinder smider i stigende grad det åg, uønskede børnefødsler har været for kvinder gennem århundreder.

Yasmin®-pillen fra Bayer AG
De første p-piller indeholdt meget høje doser af kunstigt østrogen, som senere viste sig at kunne give alvorlige bivirkninger som blodpropper med invaliditet til følge. Siden er der blevet forsket meget på området, og Bayer AG har udviklet flere generationer af p-piller.

Patenter giver os den sikkerhed, vi har brug for, så vi kan investere i den næste generation af innovativ medicin…

Med hjælp fra Plougmann Vingtoft patenterede Bayer AG Yasmin®-pillen i 1999.

IPR som forretningsmodel
Medicinalvirksomheder skal offentliggøre deres formler i løbet af den kliniske godkendelsesproces – nogle gange op til 12 år før produktet er klar til at komme på markedet. Strategisk arbejde med patenter og IPR er derfor et uundværligt værktøj for medicinalvirksomheder som Bayer AG og er en fundamental del af deres forretningsmodel.

Uden patenter ville der ganske enkelt ikke være nogen forretning, da alle og enhver ville kunne kopiere deres kemiske og biologiske formler, inden produktet overhovedet var markedsført. Da patenter normalt er tidsbegrænsede til 20 år, har virksomhederne kun få år til at sælge produkterne med eneret.

“Kun hvis vi tør løbe en risiko ved at udvikle og forske i ny medicin i mange år, vil der blive udviklet nye behandlinger til patienterne. Fejlraten for nye medicinalprodukter er høj. Patenter er forudsætningen for, at vi kan tjene vores investering hjem igen. De giver os den sikkerhed, vi har brug for, så vi kan investere i den næste generation af innovativ medicin,” forklarer Christiane Noeske-Jungblut, Head of Patents, WHC hos Bayer AG.

Siden grundlæggelsen har patentering inden for medicinalindustrien været en af hjørnestenene i Plougmann Vingtofts ekspertise. Det var derfor også ganske naturligt for Bayer AG at henvende sig til vores eksperter på området, da de skulle patentere Yasmin®-pillen.

Bayer AG er førende inden for forskning i kvinders helbred og udnytter deres viden om gynækologiske terapier til at finde nye behandlinger af f.eks. livmoderfibroider og endometriose.

5 ting du ikke vidste om p-piller

  1. P’et i p-pille står for Pincus, som er efternavnet på pillens ophavsmand.

  2. P-piller er det mest anvendte præventionsmiddel i Danmark.

  3. I 1967 tog ca. 13 millioner kvinder p-piller på verdensplan – i dag er tallet 100 millioner.

  4. Antallet af teenageaborter faldt med 66 % fra 1988 til 2010 – blandt andet pga. p-pillens udbredelse.

  5. I 1993 udnævnte The Economist p-pillen til et af den moderne verdens syv vidundere.

Læs mere om, hvordan vi hjælper store virksomheder her