VPCIR Biosciences går til kamp mod tuberkulose med banebrydende diagnosticeringsteknologi

Hvert år smittes over 6 millioner mennesker med tuberkulose, og globalt set er der over 1 milliard tuberkuloseramte. Tuberkulosepandemien udgør en alvorlig trussel, men der er håb. Den danske biotech-startup, VPCIR Biosciences, har udviklet et nyt, ikke-invasivt våben til at bekæmpe denne frygtede sygdom.

Tuberkulose kan både forebygges og helbredes, men det kræver tidlig opsporing og behandling. Desværre sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, hvilket resulterer i, at op mod 1 million mennesker dør af sygdommen hvert år. Dette kunne være undgået, hvis sygdommen var blevet opdaget og behandlet med antibiotika i tide. En af de store udfordringer er, at de eksisterende testmetoder er svært tilgængelige i de udviklingslande, hvor tuberkulose er mest udbredt.

Traditionelt diagnosticeres tuberkulose ved at analysere slim fra lungerne, en metode der er dyr, udstyrstung og tidskrævende. Desuden kan det være nødvendigt med invasive indgreb, hvis patienten ikke selv kan hoste slim op.

Men disse udfordringer kan være fortid, hvis man spørger forskerne bag VPCIR Biosciences. Virksomhedens vision er at udvikle en ny og mere følsom diagnosticeringsteknologi til kommerciel brug. Deres dedikation til deres forskning er et skridt på vejen mod en fremtid, hvor tuberkulose ikke længere er en global trussel.

Langvarig forskningsproces med kurs mod kommerciel brug

Teknologien bag VPCIR har været under udvikling i mange år. Allerede i år 2000 begyndte CSO og medstifter af VPCIR, Birgitta R. Knudsen, sin grundforskning inden for detektion af infektionssygdomme. Det tog tid at finjustere teknologien, så den kunne fungere stabilt og sikkert. Efter 13 års forskning begyndte Birgitta og de øvrige medstiftere, Marianne Hede, Megan Yi-Ping Ho, Magnus Stougaard og Jan Mousing, at fokusere specifikt på tuberkulose. Den omhyggelige forskning og ventetiden var imidlertid det hele værd.

Vores teknologi er ikke-invasiv, da den detekterer patogenerne i spyt. Og så er den mere følsom. Det vil sige, at detektionsgrænsen er bedre med vores metode end for konkurrerende metoder


Birgitta R. Knudsen, CSO og medstifter af VPCIR Biosciences

VPCIR’s teknologi har samtidig til formål at gøre det nemmere at få pålidelige testsvar i udkantsområder i udviklingslande. Der er stadig potentiale for yderligere udvikling af teknologien.

”Næste skridt er at gøre teknologien robust nok til at blive udviklet til kommercielt medicinsk udstyr. Ét er at få det til at virke i et forskningslaboratorium. Noget andet er at få det til at være let at bruge for andre, også folk, der ikke har en lang uddannelse i det,” forklarer Jørgen Schøller, der er administrerende direktør i VPCIR Biosciences. Jørgen fortsætter:

”Målet er at udvikle en løsning, der gør det let for sundhedsprofessionelle at teste de lokale og få svar på stedet.”

Ekspertviden optimerede patentprocessen

I det forgangne år modtog VPCIR Plougmann Vingtofts årlige donation, IP Matters, for deres banebrydende teknologi. Donationen består af IP-rådgivning til en værdi af 50.000 danske kroner og tildeles danske startupvirksomheder, som har potentiale til at påvirke et eller flere af FN’s 17 verdensmål. VPCIR har i den sammenhæng modtaget rådgivning af Plougmann Vingtofts European Patent Attorney, Jakob Schwalbe Lohmann.

Jakob Schwalbe Lohmann, European Patent Attorney, Plougmann Vingtoft

Som ph.d.-studerende arbejdede Jakob med de tidligere versioner af diagnostiserings-teknologien, og han besidder derfor dybdegående viden om VPCIRs forskningområde. Det er ikke altid, man kan forvente en lige så høj grad af ekspertise hos en patentrådgiver, men hos Plougmann Vingtoft har rådgiverne altid et solidt kendskab til det teknologiske område.

Jakob forklarer: ”Det er vigtigt, at patentkonsulenten har teknisk indsigt, så vi hurtigt kan sætte os ind i den konkrete teknologi. Det er forskerne, der er eksperterne, og patentkonsulenten kan omsætte deres viden til patentsprog.”

Det har været en hjælp for VPCIR, at Jakob har haft ekspertise på området. Birgitta udtaler: ”Det har optimeret processen markant at bruge Plougmann Vingtoft. Der er ingen tvivl om at Jakob forstår teknologien tilbundsgående og er let at have en pingpong med i forhold til patentansøgningerne.”

Svær balance mellem publicering og patentering

Jakob har ligeledes rådgivet VPCIR om den komplekse balance mellem publicering og patentering. Som universitetsansat forsker står man over for en dobbeltforpligtelse: at dele sin forskning med verden og samtidig undgå at afsløre for meget om ens opfindelse, inden patentansøgningen er indsendt.

Plougmann Vingtofts patentrådgivere har omfattende erfaring med universitetsdreven innovation – en kategori, som VPCIR falder ind under. Denne erfaring var tydelig for holdet bag VPCIR:

Plougmann Vingtoft er gode til at agere i det her universitetsassocierede miljø, hvor man hele tiden er i et spændingsfelt mellem publicering og patenter. De har været dygtige til at rådgive os om timingen af at indsende patentansøgninger, og de har været meget responsive i forhold til at sende ansøgningerne tids nok – nogle gange dagen inden publicering


Birgitta R. Knudsen, CSO og medstifter af VPCIR Biosciences

Ifølge Jakob Schwalbe Lohmann har både forskere og techtranskontorer på universiteterne de senere år udviklet en stærk bevidsthed om patentprocessen og er blevet dygtige til at finde den rette balance mellem publicering og patentering. Det er Jakobs oplevelse at universiteterne bestemt ikke begrænser forskernes mulighed for at publicere videnskabelige artikler, men at det mere er et spørgsmål om at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, for ikke at skade mulige kommercielle interesser.

Det er opmuntrende at se, hvordan universiteterne bliver mere opmærksomme på patentprocessen og arbejder hen imod at beskytte innovation uden at begrænse vidensdeling.
Hos VPCIR er patentprocessen i fuld gang, ligesom rejsen mod at revolutionere diagnosticeringen af tuberkulose.

Fakta om tuberkulose

  • Udbredelse: Tuberkulose forekommer globalt, men hyppigst i områder som Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og det vestlige Stillehav.
  • Latent infektion: Tuberkulosebakterien kan ligge latent i kroppen uden synlige symptomer. Forebyggende behandling kan forhindre, at sygdommen bryder ud.
  • Manglende diagnose: WHO estimerer, at næsten 16 % af de inficerede ikke bliver diagnosticeret – det svarer til ca. 1,5 millioner mennesker.
  • Smittespredning: En tuberkulosepatient smitter i gennemsnit 10-15 andre, før sygdommen opdages og behandles.
  • Dødelighed: Næsten 1 million mennesker døde af tuberkulose i 2023, hvilket gør det til en af verdens næstmest dødelige infektionssygdomme.
  • Behandling: Kun to ud af fem personer med multiresistent tuberkulose modtog behandling i 2022, og kun hver anden person med latent tuberkulose fik forebyggende behandling.

Kilde: World Health Organization, WHO
Foto: Adobe Stock

Hvad er IP Matters?

Hvert år frem til 2023 vil Plougmann Vingtoft donere IP-rådgivning til en værdi af 50.000 danske kroner til danske startup-virksomheder, som vi vurderer, kan påvirke et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

Sammen med iværksætternetværket Danish Business Angels (DanBAN) udvælger vi en vinder med en overbevisende vision for en bæredygtig fremtid. En virksomhed, som kan få mest muligt ud af vores viden om IP-rettigheder og vores rådgivning om forretningsudvikling.

De virksomheder, som modtager IP Matters-donationen, får adgang til et team af håndplukkede IP-eksperter, der har fagspecifik viden inden for det pågældende forretningsområde.

Find alle vores eksperter her, eller send os en e-mail på pv@pv.eu for at gøre mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.

LÆS OGSÅ: