Mange startups glemmer patentering

Kun få danske tech startups er opmærksomme på at beskytte deres innovative idéer. Patenter kan ellers være med til at styrke konkurrenceevnen og skabe tryghed blandt investorer, siger formand i Danske Tech Startups, Esben Gadsbøll.

Esben Gadsbøll. Foto: Danske Tech Startups

Tech startups spiller en helt afgørende rolle, hvis Danmark også i fremtiden skal være blandt verdens rigeste og mest innovative lande. Passionerede iværksættere med innovativ teknologi har derfor fuld fokus på udvikling og nye idéer, men midt i den kreative proces glemmer mange, at kampen for at skabe en forretning omkring de gode idéer kan være hård.

”Vi oplever ofte, at mange tech startups ikke er opmærksomme på at tage patent på deres idéer. De ved måske en masse om teknologi, men lige som de måske heller ikke er finansielle eksperter, ved de måske heller ikke så meget om patenter og juridiske forhold,” siger Esben Gadsbøll, formand i brancheorganisationen Danske Tech Startups.

Han peger på, at man som startup som minimum skal overveje, om patentbeskyttelse er nødvendig.

”Når man fx sælger noget på nettet, skaber man jo ikke noget grundlæggende nyt, så der behøver man måske ikke patentbeskyttelse, men når man fx kombinerer robotter og sundhed, så kan det være nødvendigt at overveje, om idéen ikke skal patenteres,” påpeger Esben Gadsbøll.

Patenter skaber tryghed hos investorerne

Selv om beskyttelsen af immaterielle rettigheder, eller IPR – Intellectual Property Rights – som det hedder på engelsk, måske ikke er top of mind hos de fleste iværksættere, så kan det komme til at koste på bundlinjen, hvis startups ikke har styr på patenterne.

”Det kan få store konsekvenser for en startup, hvis der ikke er styr på patenterne. Omvendt kan patentbeskyttelse være godt for konkurrenceevnen, fordi patentet er med til at holde konkurrenter ude, men patentet kan også øge værdien i virksomheden, fordi patentet i sig selv kan være en guldgrube, og så kan det også skabe tryghed hos potentielle investorer,” siger Esben Gadsbøll og tilføjer, at det også sender et troværdigt signal.

”Mulige investorer vil ofte spørge, om der er taget patent, og hvis der ikke er, sender man måske det signal, at der ikke er arbejdet godt nok.”

Få juridisk bistand

Ifølge Esben Gadsbøll kan det derfor være en god idé at søge juridisk bistand hos konsulentvirksomheder, der er vant til at hjælpe iværksættere med at undersøge og vurdere markedet for at sikre, at konkurrenter ikke allerede har patenteret et lignende produkt eller teknologi.

Når det er vurderet, at opfindelsen er patenterbar, kan startuppen derefter få hjælp til at udforme og indlevere en patentansøgning, så iværksætterens rettigheder er beskyttet.

”Enkelte, især serie-iværksættere, er skarpe på patenter, men i Danske Tech Startups vil vi gerne sætte fokus på, at immaterielle rettigheder er lige så vigtige som alle mulige andre elementer i det at starte og drive en innovativ virksomhed,” siger Esben Gadsbøll.

Patenter er et strategisk værktøj

Et af de konsulentfirmaer, som rådgiver tech startups i håndtering, beskyttelse, kommercialisering og strategisk anvendelse af IPR er danske Plougmann Vingtoft, som er ét af Skandinaviens førende konsulentfirmaer indenfor IPR. Her oplever patentkonsulent Michael Friis Sørensen ofte, at mange startups med tunge investorer i ryggen slet ikke har overvejet at beskytte deres teknologi.

”Startups skal være opmærksomme på, at IP-rettigheder ikke er noget, man skal bruge til at booste sit ego. Det er et kommercielt værktøj, som udelukkende bruges til at øge virksomhedens værdi,” siger han og tilføjer:

”Mange startups mener ikke, det er umagen værd at søge patenter, fordi de alligevel ikke har råd til at køre en sag, hvis deres rettigheder bliver krænket. Men hvis du tænker mere langsigtet og virksomheden pludselig bliver opkøbt af en større koncern, så har IP-rettigheder en kæmpe værdi, og de store spillere har musklerne til at forsvare dem.”

Artiklen blev oprindeligt bragt i Politikens annoncetillæg Vækst 17.12.2021

LÆS OGSÅ: