Virksomheder går for sent i gang med at tænke på patenter

Patentering er et stadig større konkurrenceparameter for blandt andre danske virksomheder. Men mange nystartede og små og mellemstore virksomheder prioriterer ikke IP-rettigheder højt nok, og det kan både ødelægge forretningsmodeller og have en negativ effekt på evnen til at tiltrække nye investorer, fastslår CEO i Plougmann Vingtoft Finn Strøm Madsen.

”Manglende viden om patentering kan ødelægge en ellers nok så lovende forretningsmodel, gå ud over interessen fra potentielle nye investorer og kan i værste fald medføre store søgsmål og dyre retssager rundt omkring i verden.”

Det siger CEO Finn Strøm Madsen fra Plougmann Vingtoft, der er en af de førende rådgivningsvirksomheder i Skandinavien inden for IP-rettigheder (Intellectual Property).

Ikke desto mindre oplever Plougmann Vingtoft en bekymrende tendens til, at især mange nystartede og små og mellemstore virksomheder nedprioriterer at få rådgivning på patentområdet eller venter til sidste øjeblik – nogle gange med den konsekvens, at planlagte produktlanceringer må udskydes eller helt droppes. Derfor opfordrer Finn Strøm Madsen SMVerne til at søge rådgivning om patentering, inden der bliver sat gang i investeringer i forskning og udvikling, produktion, salg og markedsføring.

”Hver uge får vi dels henvendelser fra virksomheder, som gerne vil beskytte deres opfindelser og teknologier, dels fra virksomheder, der har udfordringer, fordi de er stødt på kopiprodukter i de markeder, de opererer i. For begge grupper af virksomheder gør det sig ofte gældende, at de er kommet alt for sent i gang med at få overblik over egne muligheder i markedet og risikoen for at krænke andres rettigheder,” siger Finn Strøm Madsen.

Læs også: 30 måneder til at finde ud af, om den gode idé er god nok

Sektionschef Mogens Baltsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen genkender opfattelsen af, at patentering og rettigheder ofte kommer for sent på dagsordenen i SMVerne.

Vi ser rigtig mange små og nystartede virksomheder, som ikke har opmærksomhed på at få beskyttet deres teknologi, varemærke eller designrettigheder. Det er en stor fordel, hvis man fra starten har gjort sig klart, at man bør have bevidsthed, opmærksomhed og et beredskab klar omkring IP

Mogens Baltsen, Sektionschef Patent- og Varemærkestyrelsen 

Myte om, at det er dyrt og langsommeligt

Når virksomhederne først sent i processen opsøger Plougmann Vingtoft eller andre eksperter i IP-rettigheder, skyldes det ifølge Finn Strøm Madsen en omsiggribende misforståelse.

”Der er stadig en udbredt myte om, at patentering er ekstremt dyrt og tidkrævende, selvom det ikke kunne være mere forkert. Desværre lever myten i bedste velgående og bliver en barriere for mange nystartede og mindre virksomheder, der ikke sætter sig ind i, hvad deres ideer egentlig er værd,” siger Finn Strøm Madsen.

For at få has på myten – og for at understrege betydningen af, at danske opfindelser og rettigheder bliver beskyttet bedst muligt – underviser Plougmann Vingtoft blandt andet ved investeringsarrangementer og på universiteterne i Danmark.

Samtidig opfordrer Plougmann Vingtoft nystartede virksomheder til at gøre brug af tilbud om en uforpligtende og gratis samtale med en IP-rådgiver, som kan vurdere den konkrete ide eller teknologi og pege virksomheden på rette kurs. Dermed bliver IP tænkt ind i forretningsstrategien fra start.

Patent med for at deltage i ”festen”

Finn Strøm Madsen understreger, at tendensen til først at tænke IP ind sent i processen ikke kun er en dansk udfordring.

”Jeg ser det snarere som en europæisk udfordring, og Danmark og de øvrige europæiske lande skal passe på ikke at blive overhalet på et felt, hvor udviklingen virkelig går stærkt. De senere år er cirka to tredjedele af alle patentansøgninger kommet fra Asien, og næsten halvdelen, 45 procent, kommer alene fra Kina. Men i stedet for at pege fingre af Kina, vil jeg snarere sige, at Europa skal til at tage sig sammen på dette område,” lyder opfordringen fra Plougmann Vingtofts CEO.

Hent Iværksætterens miniguide til patenter

Ifølge Mogens Baltsen bliver patenter et stadig vigtigere konkurrenceparameter for virksomhederne på det globale marked.

”Vi ser i disse år en vækst i patentrettigheder både for danske virksomheder og som en global tendens svingende mellem to til fire procent om året. Især på teknologiområderne er der stor konkurrence, blandt andet inden for telekommunikation, databehandling, kunstig intelligens og Blockchain teknologi, men aktuelt også inden for bioteknologi og vacciner. Og der er en tendens til, at det – populært sagt – bliver mere og mere afgørende for at kunne deltage i konkurrencen på teknologimarkedet, at man, allerede når man banker på døren til ”festen”, har sine patentrettigheder med,” siger Mogens Baltsen.

Artiklen er oprindeligt bragt i Business Insights

LÆS OGSÅ: