Guide: Sådan finder du ud af, om din idé skal beskyttes

Der er mange spørgsmål, du skal svare på, før du kan overbevise forretningspartnere eller investorer om, at det er din idé, de skal satse på. Denne femtrins-guide hjælper dig til at finde svarene.

Der er talrige eksempler på virksomheder, der får fejet benene væk under sig af store sagsanlæg om krænkede rettigheder. Hvis dit produkt krænker andres IP-rettigheder, kan det både føre til midlertidigt forbud mod at sælge produktet og store sagsomkostninger eller økonomiske godtgørelseskrav.

Kristoffer Vandborg Bro

Af samme grund forventer investorer og forretningspartnere, der investerer i din idé, at du har undersøgt, hvorvidt din idé skal beskyttes eller ej, før du pitcher den.

– Man skal have taget stilling til IPR, inden man taler med en investor eller andre, som skal informeres om virksomhedens potentiale. Det er det mindste, man kan forvente af en opfinder, inden en investor skal kigge på ideen, siger Kristoffer Vandborg Bro, Senior Patent Attorney hos Plougmann Vingtoft.

I fem trin forklarer Kristoffer Vandborg Bro, hvordan du sikrer det bedste grundlag for, at din idé bliver en succes, og hvordan du finder ud af, om IP-beskyttelse giver mening for din virksomhed.

 1. Del din idé – men værn om rettighederne

Alle, der har fået en idé til en kommerciel succes, kan have gavn af,  at diskutere den med andre. Men husk at træde varsomt. Især hvis du diskuterer din idé med en opfinder eller investor inden for samme område som dit.

Det er normalt at blive inspireret af hinanden, når man diskuterer idéer med ligesindede, og derfor kan det være svært juridisk at bevise, hvis modparten har stjålet centrale dele af din idé.

Her kan du vælge at forlange, at modparten underskriver en NDA (non-disclosure agreement) inden mødet. Du tænker måske, at det er en omstændig proces, men ofte er den helt nødvendig for at sikre dine rettigheder.

Hvis det ikke er muligt at få udarbejdet en NDA, kan du evt. vælge at forklare om din opfindelse og de problemer opfindelsen løser, uden at gå ind i detaljer om hvordan din opfindelse løser problemet.

2. Lav en markedsanalyse

Det kan være spild af tid at kontakte en investor, hvis du ikke har foretaget en markedsanalyse først. Her finder du ud af, om der er andre spillere på markedet med idéer, der ligner din. En investor vil forvente, at du på forhånd har lavet noget benarbejde. Det er både værdiskabende og fremstiller dig, som opfinder, som seriøs omkring den mulige investering.

En markedsanalyse kan klares hjemme foran computeren. Jo mere tid du bruger, des bedre støber du fundamentet for din idé. Det vigtigste er at forsøge at finde frem til lignende produkter på dit hjemmemarked, men også større markeder. Tjek også diverse patentdatabaser så som Google Patents eller worldwide.espacenet.com – gratis onlinetjenester til søgning i europæiske patenter og patentsøgninger.

3. Foretag en FTO

En FTO-analyse (Freedom-to-Operate) er en tilbundsgående undersøgelse af, om dit produkt krænker andres IP-rettigheder. Ofte foretages FTO’en af en patentrådgiver, fordi det er vigtigt at kunne aflæse det juridiske sprog og beskyttelsesomfang i patenterne.

Det er vigtigt at følge op på sin FTO løbende for at være sikker på, at der ikke opstår nye opfindelser, som kommer i karambolage med din idé. Hvis det er tilfældet, kan man undersøge, om opfindelsen kan tilpasses eller gentænkes, således at den ikke krænker andres rettigheder. Men det kan du kun gøre, hvis du har undersøgt hvilke rettigheder der i kraft, inden for dit marked.

4. Undersøg om du skal have IP-beskyttelse

De forrige punkter har måske fået dig til at overveje, hvor nemt dit produkt kan kopieres af andre. Nu skal du overveje, om du skal beskytte dit produkt med IP-rettigheder. Derfor skal du stille dig selv følgende spørgsmål:

Kan mit produkt beskyttes?
Der er visse regler for, hvilke produkter man må patentere i Europa. Eksempelvis kan medicinske behandlingsmetoder ikke patenteres. Hvis du vil patentere din opfindelse, skal du altså have opfundet en teknisk løsning, på et teknisk problem.

Man skal have taget stilling til IPR, inden man taler med en investor eller andre, som skal informeres om virksomhedens potentiale. Det er det mindste, man kan forvente af en opfinder, inden en investor skal kigge på ideen

Kristoffer Vandborg Bro, Patentrådgiver, Plougmann Vingtoft

Har mit produkt tilstrækkelig opfindelseshøjde?
Dit produkt skal være unikt, før myndighederne vil udstede et patent. Hvis dit produkt eksempelvis er en sammensætning af to produkter, der allerede findes i forvejen, kan det ikke nødvendigvis patenteres. Dette bør drøftes nærmere med en patentrådgiver, som kan lave en vurdering af hhv. nyhed og opfindelseshøjde.

Er mit produkt industrielt anvendeligt?
Din opfindelse skal kunne skabe en værdi, før det giver mening at beskytte opfindelsen gennem et evt. patent.

Hvis du kan nikke ja til disse spørgsmål, bør du seriøst overveje, om din opfindelse skal beskyttes.

En opfindelse kan også beskyttes med en brugsmodelansøgning, som stiller mindre krav til opfindelseshøjden, men som alligevel kan give dig en kommerciel fordel, hvis du har et produkt du ønsker at beskytte.

Hvis du har lavet et unikt design, kan dette designbeskyttes.

5. Opsøg sparring med en patentrådgiver

At beskytte en idé kan være en relativt dyr proces på grund af de gebyrer, der følger med. Faktisk er mødet med en IP-rådgiver ofte det billigste trin på rejsen mod IP-beskyttelse. Så hvis du i løbet af din analyse har fundet alle de gode grunde til, at din idé behøver beskyttelse, kan det derfor være en god idé at tage fat i en af vores eksperter.

Husk blot, at patentering ikke nødvendigvis er en fordel for alle virksomheder. Men det er vigtigt, at du tager stilling til, om det giver mening, så du kan redegøre for dine til- eller fravalg af IP rettigheder.