Vores historie

Plougmann Vingtoft blev skabt i 1967, da Knud Erik Vingtoft og Ole Plougmann gik sammen om at købe en lille patentvirksomhed i København.

Ole var kemiingeniør og gik straks efter sin uddannelse ind i branchen med planer om at revolutionere patentverdenen. Knud Erik var maskiningeniør og kom ind i branchen ved et tilfælde, da en jobannonce tilbage i 1959 fangede hans interesse.

Mødet mellem de to personer var begyndelsen på en virksomhed, der siden da har præget patentverdenens udvikling i Europa. De to ingeniørers pionerarbejde inden for blandt andet bioteknologi og IT førte hurtigt efter opstarten til stærke patentpositioner for deres kunder og gjorde navnet Plougmann Vingtoft kendt i branchen.

De to grundlæggeres interesse for kommercialisering af forskningsresultater gjorde derudover virksomheden til en af hovedaktørerne i opbygningen af virksomheders samarbejde med universiteter og forskere i Danmark og internationalt.

Parallellen mellem kunsten, patenter og varemærker

Da Ole Plougmann stiftede Plougmann Vingtoft sammen med Knud Erik Vingtoft, bragte han en lidenskab for moderne kunst med sig ind i virksomheden. For ham repræsenterede kunsten den energi, kreativitet og originalitet, som et patent er udtryk for:

Et kunstværk er et udtryk for en original tanke eller idé. Skabelsesprocessen transformerer idéen til noget smukt og unikt, som det er værd at beskytte. Kopier af idéen er kun en brøkdel værd. (…) 

Et kunstværk appellerer bredt på tværs af lande og kulturer. At eje et kunstværk er at eje noget, som kan værdsættes hver eneste dag, samtidig med at det repræsenterer en investering for fremtiden.

Især én kunstner fangede Ole Plougmanns interesse, nemlig maleren Bjørn Bjørnholt, og der udviklede sig et mangeårigt personligt venskab mellem de to med hver deres passion for kunst.

Interessen for Bjørnholts værker har Plougmann Vingtoft holdt fast i, og på hvert af vores kontorer hænger der i dag Bjørnholt-værker, som udgør en væsentlig og naturlig del af vores identitet.


Tilbage til toppen