Privatlivspolitik

Senest opdateret: 13-06-2023

Hos Plougmann Vingtoft (herefter PV) prioriterer vi beskyttelse af dine personoplysninger højt, derfor behandler vi altid dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt, og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi håndterer de oplysninger vi kommer i besiddelse af, når du anvender vores hjemmeside eller i øvrigt benytter dig af vores services.

Dataansvarlig for dine oplysninger er:
Plougmann Vingtoft, CVR-nr.: 18609703 Strandvejen 70, 2900 Hellerup, afgør til hvilke formål personoplysningerne bliver indsamlet og er dataansvarlig i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller ønsker at få uddybet, hvordan vi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på følgende:

E: pv@pv.eu
T: +45 33 63 93 00

Indsamling og anvendelse af personlige oplysninger

Generelt:
I forbindelse med vores arbejde kan det være nødvendigt at behandle følgende personoplysninger:

Opgaver/ydelser fra PV:
Som kunde hos PV eller potentiel kunde vil vi som udgangspunkt behandle dine personoplysninger for at kunne udføre den aftalte opgave. Dette kan være oplysninger som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer eller kontonummer. Under visse omstændigheder vil vi også behandle personoplysninger vedr. dine professionelle oplysninger. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1 litra b.

Jobansøgninger:
Vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1 litra b (behandling af personoplysninger forud for indgåelse af ansættelseskontrakt.)

Hjemmeside:
Vi indsamler dine personoplysninger, når du frivilligt giver dem til os. Som bruger af vores website kan du frivilligt vælge at videregive personlige oplysninger til PV. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med vores markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, arrangementer og diverse invitationer. I nogle tilfælde kan vi behandle dine personoplysninger på forskellige sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook. Personoplysninger som bliver behandlet er navn, e-mail og telefon nummer. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et forudgående samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1 litra a.

PV bruger ligeledes cookies på vores website. Læs mere her (…)

Videregivelse af information til eksterne leverandører

I nogle tilfælde kan PV videregive dine personoplysninger med henblik på IT support og administration. Alle leverandører er omfattet af databehandleraftaler der følger af gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f. d.,

Myndigheder og samarbejdspartnere
PV kan videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, herunder myndigheder, hvis dette følger af en juridisk forpligtigelse, eller i øvrigt som en del af den ydelse vi leverer til dig. Dette kan eksempelvis være i form af offentlige myndigheder (f.eks. patent- og varemærkestyrelsen, told, politiet, og SKAT mv.), modparter i sager eller samarbejdspartnere og leverandører (f.eks. agenter i andre lande, it- leverandører, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser). Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1, litra b.

Hjemmesider:
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi har fået dit samtykke eller er forpligtet til at gøre det i henhold til loven. Vi gør dog opmærksom på, at når du klikker på links til tredjeparters websites, er vores privatlivspolitik ikke længere gældende og dine personoplysninger vil blive videregivet, når du viderestilles. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjeparter håndterer dine personoplysninger, når du besøger deres websites, og derfor påtager vi os ikke noget ansvar for deres praksis. PV vil derfor opfordre dig til at læse privatlivspolitikken på tredjeparters hjemmesider og kontakte virksomheden, såfremt der er spørgsmål eller bekymringer.

Opbevaring af data

Opbevaringsperiode
PV opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at imødekomme de formål, som de blev indsamlet til og for at kunne levere den ønskede service eller overholde gældende lovgivning.

Sikkerhed
Vi har etableret tekniske – og organisatoriske processer omkring behandlingen af dine data, der sikrer, at dine personlige oplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Derudover har du ret til at anmode PV om, at der skal ske berigtigelse, sletning eller på anden måde begrænsning i vores behandling af dine personlige oplysninger. Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger. Dette skal ske ved henvendelse til privacy@pv.eu

I henvendelsen til PV beder vi dig om at gøre det klart, hvilke oplysninger henvendelsen drejer sig om. Derudover beder vi dig oplyse dit fulde navn og adresse, så vi hurtigst muligt kan identificere din henvendelse. PV vil forsøge at imødekomme din henvendelse hurtigst muligt. Er du uenig i den måde vi behandler dine oplysninger på, er du altid velkommen til at henvende dig på ovenstående mail.

Derudover har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Ændringer i privatlivspolitikken

PV forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere privatlivspolitikken fra tid til anden. Hvis der er væsentlige ændringer, vil PV placere en meddelelse på hjemmesiden.

Alle ændringer i denne politik vil træde i kraft, når den gøres tilgængelig på vores hjemmeside.