UPC og enhedspatentet træder i kraft i dag

I dag slår den fælles europæiske patentdomstol (på engelsk ’Unified Patent Court’ eller blot UPC) dørene op, og enhedspatentet er en realitet. Det vil betyde store ændringer for mange patenthavere i Europa, da det nu er muligt at beskytte sin opfindelse med ét enkelt patent, som kan dække alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen og Kroatien.

Enhedspatentet er et europæisk patent, som udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), og vil have ensartet retsvirkning i de europæiske lande, som deltager i enhedspatentsamarbejdet på det tidspunkt, hvor patentet udstedes.

Enhedspatentsystemet adskiller sig således fra det nuværende system, hvor et europæisk patent efter udstedelse skal valideres i de enkelte lande, hvor patentet skal gælde og dermed bliver til et “bundt” af nationale patenter.

Fordele og ulemper ved enhedspatentet

Om du bør vælge enhedspatentet afhænger af din forretningsstrategi. Har du kun forretningsinteresser i nogle få europæiske lande, er der ingen mærkbare fordele ved at vælge et enhedspatent.

Enhedspatentet kan dog være en fordel, hvis du har forretningsaktiviteter spredt over hele EU. Som patenthaver gør enhedspatentet det nemlig muligt at opnå ensartet retsbeskyttelse i alle deltagende lande uden først at skulle sætte patentet i kraft i hvert land individuelt. Du undgår derfor omkostninger til oversættelse af patentkravene, og i visse lande oversættelse af hele beskrivelsen.  

Der er desuden potentielt betydelige besparelser på årlige fornyelsesgebyrer, da du kun skal betale fornyelsesgebyrer ét sted. Det giver selvsagt en besparelse på den lange bane.

Omvendt kan patentet blive erklæret ugyldigt med ensartet virkning for hele EU af den nye fælles patentdomstol, på samme måde som patentet kan blive erklæret gyldigt. Du skal derfor nøje overveje, om du vil lægge ”alle dine æg i én kurv”, da patentet står og falder som en helhed.

Hvilke lande er med i UPC og enhedspatentet?

Den nye ordning dækker alle EU-lande med undtagelse af Spanien, Polen og Kroatien som har valgt ikke at deltage i ordningen. På kortet herunder kan du se, hvilke lande som er dækket:

Hvordan kommer jeg videre?

Ikrafttrædelsen af den nye europæiske patentdomstol og enhedspatentet medfører en del ændringer, og har du spørgsmål eller brug for hjælp, så har Plougmann Vingtoft flere specielt certificerede patentrådgivere, som står klar til at rådgive og repræsentere dig og dine IP-rettigheder i det nye UPC-system.

Du kan kontakte os via mail pv@pv.eu eller læse mere om UPC og enhedspatentet her, hvor vi har samlet alt omkring det nye system. Her kan du også finde vores eksperter. 

LÆS OGSÅ: