Sådan bruger du toldovervågning i din IPR-strategi

Danske varer ligger på sjettepladsen over kopierede produkter i Europa. Så hvordan beskytter du dem? En af de nemmeste metoder at tage i brug er toldovervågning. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor netop toldovervågning kan være gavnligt.

Handel med kopivarer er et stort problem i Europa. I en rapport fra marts 2022 vurderede Europol og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), at 5,8 procent af alle importerede varer i EU er kopiprodukter, hvilket svarer til en værdi på 119 milliarder Euro.

Det er lande som USA, Frankrig og Tyskland, som oplever flest kopierede varer, men ifølge OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) indtager danske produkter en sjetteplads på listen over oprindelseslande, hvis varemærker eller designs er blevet kopieret. Statistikken viser, at omkring tre procent af alle kopiprodukter, der blev fanget af europæiske toldere mellem 2017-2019, var kopier af danske varer.

Derfor kan det give god mening at benytte sig af toldovervågning, hvis du ønsker at beskytte dine rettigheder, lyder det fra Stine Sønstebø, varemærkeekspert hos Plougmann Vingtoft.

– Ikke alene kan din virksomhed miste penge og anseelse, hvis dit produkt bliver kopieret. Kopiprodukter kan også forårsage sundhedsproblemer, hvis der for eksempel er tale om medicin eller kosmetik. Så vi har alle – både forbrugere og virksomheder – en interesse i at stoppe kopister. Og her er toldovervågning et effektivt redskab.

Hvad er toldovervågning?

Ved en toldovervågning får du aktiv hjælp fra toldmyndighederne i Norge, Danmark og EU til at overvåge handlen med dit varemærke, og samtidig får du mulighed for at reagere hurtigt over for kopister, som forsøger at importere varer med dit varemærke til EU. I EU og Norge kan toldovervågning sættes op for et år ad gangen. Du kommer i gang ved at udfylde blanketten på SKATs hjemmeside eller på toll.no

Hvis en vare bliver mistænkt for at være en kopi i tolden, bliver den sat til destruktion, og importøren bliver kontaktet. Hvis importøren modsætter sig destruktionen, vil der blive oprettet en sag om kopiering af produktet. Det vil sige, at du kan anlægge en retssag for krænkelse af rettigheder.

Ifølge OEDC og EUIPOs data fra 2017-2019 vil kopivarerne oftest figurere i industrier, som beskæftiger sig med kosmetik, læderprodukter, tøj, sko og ure. Men selv hvis din virksomhed ikke befinder sig i denne kategori, giver det god mening at opsætte en toldovervågning:

– Toldovervågning er nok den billigste og mest effektive måde at beskytte dine varemærker og designs. Det vigtigste er, at du husker at beskrive dit produkt så detaljeret som muligt, så tolderne har en chance for at se, hvorledes det adskiller sig fra de kopierede varer, siger Stine Sønstebø.

Her er tre grunde til, at toldovervågning kan være et effektivt våben mod kopister:

1. Det er omkostningsfrit

Det er helt gratis at opsætte en toldovervågning, hvis du gør det selv. Hvis du vil opsætte mange toldovervågninger, kan du med fordel få hjælp til administrationen hos en ekstern rådgiver.

2. Det er nemt

En toldovervågning kræver blot, at du udfylder og sender en blanket med information om varen til SKAT eller Tolletaten. Herefter vil dit produkt figurere i SKATs eller Tolletatens database i et år, hvorefter du kan forny ansøgningen. Hvis der bliver oprettet sager om kopiering af dit produkt, vil du blive informeret.

3. Det gælder i hele EU

Du kan ansøge om toldovervågning i specifikke lande, men hvis du indleverer en ansøgning i et EU-land, vil den gælde i alle medlemslandene. Det er nu op til tolderne at destruere produkter, der anses for at være kopier. Denne proaktive tilgang giver dig mulighed for at koncentrere dig om udviklingen af dit produkt – og lade tolderne om resten.

Du kan dog ikke ansøge om en toldovervågning i EU, hvis du ikke har registreret dine varemærker eller designs. Før du går i gang med en toldovervågning, er det derfor vigtigt, at den er del af en overordnet IPR-strategi, så du kan tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine rettigheder.

Plougmann Vingtofts eksperter har stor erfaring med at rådgive virksomheder i alle brancher om toldovervågning og beskyttelser mod kopister. Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at håndhæve dine rettigheder. 

LÆS OGSÅ: