Kamstrup vinder DI prisen 2022

Hvert år overrækkes DI Prisen til en medlemsvirksomhed, som gør en særlig indsats for et aktuelt område, og i år var der særlig fokus på klimamæssige tiltag. Ved DI’s topmøde den 27. september 2022 fik Kamstrup A/S således overrakt prisen for deres unikke vandmåler, som effektivt kan identificere brud på vandrør og dermed mindske vandspild.

På verdensplan går store mængder drikkevand til spilde på grund af lækager i vandforsyningsnettet. Sådan et læk kan være svært at finde, men Kamstrups løsning gør det muligt at ”lytte på rørene” og hurtigt identificere lækket.

Foto: Kamstrup

Kamstrups vandmålere kan måle akustisk støj og dermed ”lytte” på vandrøret og sende data via det trådløse aflæsningsnetværk til forsyningsselskabet. Hermed kan unormal støj fra en lækage i rørsystemet fjernidentificeres og lokaliseres hurtigt. Således kan man spare mange ressourcer og værdifuld tid – og dermed også værdifuldt drikkevand som ellers ville gå tabt.

Hos Plougmann Vingtoft er vi stolte af at have været med til at assistere Kamstrup A/S og dermed indsatsen med til at mindske vandspild, og der skal lyde et stort tillykke med prisen.

Kilde: DI – Dansk Industri

LÆS OGSÅ: