Godt nyt for virksomheder, som beskytter deres design internationalt

Den 5. maj 2022 tiltræder Kina Haag-systemet, som er et internationalt registreringssystem for design.

Og hvad betyder det så for danske designaktive virksomheder?

Det betyder, at har man som virksomhed et nyt design, som man agter at kommercialisere og sælge i andre lande end Danmark eller EU, kan man med fordel beskytte designet via dette system.

Den største fordel ved Haag-systemet er, at man som dansk virksomhed, ved at indsende blot én ansøgning kan søge om registrering i op til 65 medlemslande/regioner. En anden fordel er, at man også minimerer omkostningerne ved at søge om beskyttelse, netop fordi man kun skal indsende én ansøgning.

Herudover er der følgende fordele ved Haag-systemet:

  • Der er mulighed for samregistrering, da en ansøgning kan indeholde op til 100 design inden for samme kategori/type af produkter (samme Locarno-klasse).
  • Mulighed for udsætte publicering med op til 30 måneder (med forbehold for, om de valgte lande/regioner tillader udsat publicering). Det vil sige mulighed for at hemmeligholde designet, selv efter en ansøgning er indsendt, og en ansøgningsdato er givet.
  • De respektive designerede lande/regioner skal give den centrale, internationale myndighed (WIPO) besked om indvendinger inden for 6 eller 12 måneder. Hører man ikke fra et eller flere af de designerede lande/regioner inden for denne frist, er ansøgningen godkendt i det/de pågældende lande/regioner.
  • Den internationale designregistrering giver den samme beskyttelse og kan derfor også håndhæves, som hvis designet var indleveret direkte til hvert lands/regions nationale myndighed. For Kina kan der dog være en undtagelse. For eftersom sproget i en international designregistrering ikke er kinesisk, og de fleste lokale dommere i Kina stadig kun læser kinesisk, vil det nok være anbefalelsesværdigt at anmode om et nationalt registreringsbevis i Kina.
  • Der er en central, international myndighed, World Intellectual Property Organization (WIPO), hvor man kan forny sine designs hvert 5 år og i alt i op til 15 år. Tillader medlemslande en længere beskyttelsesperiode, kan den internationale registrering fornyes for det/de pågældende land(e) i op til den maksimale periode, som er tilladt for et pågældende land. Det gælder bl.a. for EU, hvor den maksimale beskyttelsesperiode er 25 år. Igen er fordelen økonomisk, for det er billigere at forny ét sted end flere steder.  
  • Der er en central, international myndighed (WIPO), som sørger for navne- eller adresseændringer i alle de lande, hvor designet er beskyttet.

Med Kinas tiltræden vil de mest interessante medlemslande være EU, Canada, Japan, Kina, Norge, Schweiz, Singapore, Sydkorea og USA.

Du kan downloade en oversigt over de medlemslande, der på nuværende tidspunkt kan designeres, her.

Hvis du ønsker mere information om, hvordan du sikrer dine designrettigheder internationalt, så tøv ikke med at kontakte vores varemærke- og designchef Ellen Breddam på elb@pv.eu eller udfyld vores online kontaktformular.

LÆS OGSÅ: