Designbeskyttelse

Hvor varemærket sikrer dit brand, og patentet beskytter en teknisk funktionalitet, så handler designbeskyttelse om at få eneret til udseendet på et produkt.

Når du har papirer på din designbeskyttelse, står du stærkere over for kopister, og du er bedre rustet til at forhindre andre virksomheder i at markedsføre produkter, der ligner dit.

For nogle virksomheder er designbeskyttelse tilstrækkeligt. For andre giver det mening at kombinere designrettigheder med varemærkebeskyttelse og/eller patentering.

Vores erfarne eksperter hjælper dig med at afklare, hvilke IP-rettigheder, der er kommercielt vigtige, for at du kan drive din forretning.

Designbeskyttelse styrker dine muligheder i markedet

Med et registeret design kan du beskytte dig mod kopiering eller produktefterligninger, og du har et langt bedre grundlag for at indgå aftaler med andre om f.eks. licensering eller et eventuelt salg af rettigheden.

I de fleste professionelle sammenhænge er designbeskyttelse en forudsætning for, at et samarbejde overhovedet kan blive aktuelt.

Kontakt os allerede i dag og få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere om dit produkt. Vi behandler naturligvis din henvendelse og din sag fortroligt.

Er designbeskyttelse nok?

Svaret er ja, men ikke altid. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, hvordan du bedst beskytter dit design og din forretning helt generelt.

Det er muligt at beskytte både emballage, fødevarer, tøj, møbler, produktionsmaskiner, grafisk design, websider, indretningsdesign, typografi og meget mere som design.

Tekniske funktioner eller virkninger kan derimod ikke designbeskyttes – dem beskytter man med patenter. På samme vis beskytter en designregistrering heller ikke f.eks. produktnavn, så her får du brug for at etablere en varemærkebeskyttelse.

Opnå op til 25 års designbeskyttelse

Når et nyt design, der opfylder kravene for beskyttelse, bliver offentliggjort i EU, er det automatisk beskyttet som et uregistreret EU-design mod identisk kopiering i tre år. Ved offentliggørelse i EU forstås ganske enkelt, at du har sendt dit design ud i verden.

Med en registreret EU-designbeskyttelse bliver du imidlertid endnu bedre stillet. Din designbeskyttelse varer i op til 25 år, og det bliver muligt at etablere en beskyttelse, der dækker din virksomhed bredere – dvs. du kan forhindre mere end blot identisk kopiering.

En ansøgning om registreret EU-designbeskyttelse skal indleveres inden for det første år efter offentliggørelsen, så det er vigtigt at tænke registreringen ind fra starten, når du går i markedet med et produkt.

Brug for hjælp?

Plougmann Vingtoft huser en række erfarne patent-, varemærke og designrådgivere. Det betyder, at vi kan rådgive dig om alle rettighedsaspekter ved dit produkt.

Vores ydelser spænder fra forundersøgelser til registrering af dit design og den sideløbende IP-administration. Desuden rådgiver vi kunder i forbindelse med indsigelses- og krænkelsessager.

 

Kontakt vores eksperter

Undlad venligst at benytte denne formular til kommunikation om igangværende sager. Kontakt i stedet din Plougmann Vingtoft ekspert direkte.

  • Få mere information om hvordan vi behandler og beskytter dine data her.