Beskyt dit varemærke mod udvanding

Grammofon, vaseline, nylon, piña colada og ymer var engang beskyttede varemærker, men er i dag blevet allemandseje. Når det sker, taler man i den juridiske verden om ”degeneration”. Det betyder på godt dansk, at brugen af ens varemærkenavn er blevet udvandet / blevet almindelig, og derved kan navnet ikke længere adskille det specifikke produkt fra andre produkter. Det betyder, at varemærket er blevet generisk og synonymt med selve produktkategorien.

Hvorfor skal jeg beskytte mit varemærke?

For et brand er målet, at ens produkt bliver kendt som et ”varemærke” i stedet for et givent ”generisk produkt”. Forbrugere knytter relationer til mærkevarer, fordi de udsender en signalværdi, som forbrugeren kan identificere sig med. Drømmen for en varemærkeindehaver er at få sit varemærke udbredt så meget som muligt på markedet og opnå størst muligt kendskab til produktet som en mærkevare, ikke som en almindelig og generisk betegnelse for et givent produkt.

Derfor er det afgørende, at man aktivt vælger at beskytte sit varemærke og derved sikrer sit varemærkes position på markedet og i forbrugerens bevidsthed.

Vi har fornyligt set et eksempel på en måde at beskytte et varemærke mod udvanding i relation til KLEENEX®. For at undgå at Kleenex bliver synonymt med og almindelig brugt som engangslommetørklæde, har brandet lanceret en kampagne med Kleenex’s advokater som afsendere. Ved at indsætte annoncer på Kleenex’s Instagram, Facebook og Twitter kontoer, forsøger Kleenex at lære kunderne om værdien af Kleenex som et varemærke på en både kreativ og humoristisk måde.

Det er ikke sikkert, at I skal helt derhen, men følgende 5 gode råd kan også gøre det.

Foto: Pixel Rich / Unsplash

Værsgo: 5 gør-det-selv-råd du kan bruge med det samme!

1. Brug dit varemærke konsekvent

Brug udelukkende dit varemærke, som det er registreret, og brug det på dét, det er registreret for. Hvis du har et varemærke, der er registreret for f.eks. et cover, som er kompatibelt med en særlig smartphone, så brug varemærket som kendetegn på selve coveret og i markedsføringen af coveret, og ikke kun på f.eks. dine fakturaer.

2. Sørg for at dit varemærke skiller sig ud

Skriv konsekvent dit varemærke med stort begyndelsesbogstav eller med versaler/store bogstaver, hvis det optræder i en brødtekst. På den måde signalerer du, at mærket ikke er en del af det almindelige sprog. LEGO er et eksempel på en virksomhed, som altid skriver deres mærke med store bogstaver, uanset om det er i en brødtekst eller i et logo.

3. Anvend de rette symboler

Hvis du har et registreret varemærke, har du ret til at anvende symbolet ”®”. I Danmark er der ikke pligt til at anvende ”®”, men i visse andre lande, f.eks. USA, er det lovpligtigt, og en undladelse kan være skadeligt for din ret til dit varemærke.

Bruger du symbolet ”®”, så er det i øvrigt vigtigt at vide, at symbolet ”®” skal stå øverst til højre efter varemærket. Hvis du ikke har et registreret varemærke, men bruger mærket som et kendetegn, kan du skrive TM sammen med mærket. På denne måde signalerer du, at du anser mærket for at være et varemærke. Det er derfor også en god idé at anvende TM, når du har ansøgt om at få en varemærkeregistrering og derefter tage ”®” i brug, når du har fået registreringen endelig godkendt.

4. Pas på dit varemærke!

Med det mener vi, at du skal sikre dig, at andre som har lov til at anvende varemærket, også anvender varemærket som et egentligt varemærke. Hvis du ser, at varemærket er optaget i en ordbog, har du krav på, at der tillige står, at det er et registreret varemærke. Det samme gælder, hvis nogen ønsker at bruge dit varemærke, f.eks. i en artikel. Her er det vigtigt, at du sikrer dig, at dit varemærke tydeligt er markeret som et varemærke enten ved, at varemærket er skrevet med versaler/store bogstaver som PLOUGMANN VINGTOFT eller med stort begyndelsesbogstav som Plougmann Vingtoft (se råd nr. 2.), eller ved at symbolet ® er anvendt til højre efter varemærket (se råd nr. 3.).

5. Siger du også “jeg googler”?

”At google” er blevet et ord, vi bruger uden at tænke over konsekvenserne. Men GOOGLE® er et registreret varemærke, og det tilhører Google LLC.

Foto: Duncan Meyer / Unsplash

Det samme kan ske for dig, og derfor skal du være opmærksom på, om dit varemærke kan være i risikozonen for at blive et ”talt” ord.

Prøv at sige DIT brand-navn i en sætning. Hvis dit varemærke er i risikozonen, så er det vigtigt, at du bruger ressourcer på at beskytte varemærket ved registrering, i en intern brandmanual med retningslinjer for brug af dit varemærke i intern og ekstern kommunikation, og ”håndhævelse” af de øvrige gør-det-selv-råd i 1.-4., så du ikke mister din eneret til varemærket.

Kontakt vores varemærkeeksperter for en uforpligtende snak om, hvordan du beskytter dit varemærke mod udvanding.

LÆS OGSÅ: