Varemærkebeskyttelse af utraditionelle varemærketyper

Langt størstedelen af de varemærkeansøgninger, der indleveres i Danmark, er stadig varemærker bestående af ord (ordmærker) og logoer (figurmærker). Men der er også indleveret en række varemærkeansøgninger for at beskytte de mere utraditionelle varemærker, såsom varemærker bestående af lyd (lydmærker), video (multimediemærker), formen af et produkt (formmærker) eller den særlige måde/position et varemærke anbringes på et produkt (positionsmærker).

Kamstrup A/S har for nylig benyttet sig af de to sidstnævnte muligheder og ansøgt om varemærkeregistrering af et formmærke og et positionsmærke i Danmark for deres ikoniske vandmålere med den blå ring. Vandmålerne bærer også traditionelle varemærker, som Kamstrup A/S har varemærkebeskyttet – ordmærkerne KAMSTRUP®, flowIQ® og MULTICAL®.

”Iboende” særpræg og ”indarbejdelsesundtagelsen”

En af udfordringerne med sådanne formmærker og positionsmærker er, at de ikke blot skal opfattes som en form for udsmykning/ornamentering, men som en oprindelsesangivelse, der stammer fra en bestemt virksomhed og dermed fungerer som et kendetegn herfor. For det er tilfældet, skal disse varemærker – formmærker og positionsmærker – afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen for de pågældende produkter for at have det fornødne ”iboende” særpræg til at opnå varemærkeregistrering. Det kalder man også oprindeligt særpræg eller særpræg fra begyndelsen.

Når en varemærkeansøgning indleveres, indeholder den normalt kun oplysninger om 1) ansøger, 2) varemærket og 3) de produkter og/eller ydelser, som varemærket skal fungere som kendetegn for.

Patent- og Varemærkestyrelsen havde derfor ikke mange oplysninger til at vurdere Kamstrup A/S’ varemærker til at begynde med. Derfor var Patent- og Varemærkestyrelsen naturligvis forsigtig og vurderede, at Kamstrup A/S’ formmærke og positionsmærke ikke umiddelbart ville blive opfattet som et kendetegn, men nærmere udsmykning, og derfor ikke havde det fornødne særpræg for vandmålere.

Eksempler på Kamstrup A/S’ vandmålere

En sådan indvending kan overkommes, hvis man indsender bevis for såkaldt indarbejdelse. Bevismaterialet skal dokumentere, at varemærket har opnået en sådan grad af kendthed i relation til den relevante kundegruppe for de pågældende produkter, at varemærket er indarbejdet og opfattes som et varemærke, der stammer fra ansøgeren – kundegruppen skal altså have ”lært” at opfatte varemærket som et kendetegn. Bevismaterialet skal således dokumentere, at det pågældende varemærke gennem dets brug har opnået det fornødne særpræg for at kunne registreres.

I et tæt samarbejde med Kamstrup A/S forberedte varemærkeeksperter fra Plougmann Vingtoft sig på situationen og kunne derfor allerede kort efter Patent- og Varemærkestyrelsens foreløbige afslag fremsende en overbevisende mængde materiale, som dokumenterede, at såvel formmærket som positionsmærket netop havde opnået en sådan grad af kendthed som kendetegn for Kamstrup A/S’ vandmålere.

Patent- og Varemærkestyrelsen godkendte derfor Kamstrup A/S’ varemærker og registrerede dem med en bemærkning om, at varemærkerne er registreret på baggrund af indarbejdelse. Derfor er såvel formmærket som positionsmærket nu registreret som varemærker for Kamstrup A/S’ vandmålere i Danmark.

Kamstrup A/S var i stand til dokumentere, at deres formmærke og positionsmærke havde været brugt siden 2009/2010 og kontinuerligt frem til ansøgningsdatoen (periode på 12-13 år), at varemærkerne var brugt i relation til vandmålere, og at Kamstrup A/S havde foretaget systematisk og intensiv eksponering af varemærkerne over for den relevante kundegruppe gennem årene. Kamstrup A/S havde også indhentet en erklæring fra en brancheforening, som repræsenterer en stor andel af den relevante kundegruppe for Kamstrup A/S’ vandmålere.

Positionsmærke

Formmærke

Den måde vandmålerne er beskyttet som varemærker (den grafiske gengivelse af varemærkerne er udarbejdet af et dansk designbureau under instruktioner fra Plougmann Vingtoft og med godkendelse heraf fra Kamstrup A/S).

Hvis I også overvejer at registrere jeres varemærke og er i tvivl om, hvorvidt varemærket har det fornødne særpræg til at opnå varemærkeregistrering – enten iboende særpræg eller som følge af indarbejdelsesundtagelsen – kan I kontakte en af vores varemærkeeksperter for en uforpligtende indledende drøftelse heraf.

LÆS OGSÅ: