Fire eksperter fra Plougmann Vingtoft valgt til INTA komiteer

Hvert år udvælger INTA (International Trademark Association) medlemmer til deres komiteer, som de stoler på kan sætte skub i den positive udvikling af varemærkebranchen. Vi er stolte af, at hele fire af vores varemærkeeksperter bliver betroet den opgave i 2020/2021.

INTA er en non-profit organisation, der inkluderer 31.000 varemærkeeksperter. Her er alt fra små virksomheder til store multinationale selskaber samt rådgivere og advokathuse repræsenteret. Hvert år udpeger INTA komitemedlemmer , som de vurderer til at kunne bidrage positivt til INTA’s mission “to support trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation” (kilde: INTA).

Flere af vores eksperter er allerede medlem af INTA’s komiteer, hvor de har nået vigtige milepæle for varemærkeindehavere. I det kommende år får vores eksperter indflydelse i følgende komiteer: ”Internet Committee”, ”Trademark Office Practices Committee” og ”Enforcement Committee”.

Læs mere om INTA her.

Fokusområder for 2020/2021

Lars Karnøe, som er Head of Legal i Danmark og Stine Sønstebø, som er Head of Legal i vores Norske afdeling, bliver begge en del af Internet-komiteen hos INTA. Det betyder, at de bl.a. skal udvikle politik, der relaterer sig til varemærker i webdomæner, og følge udviklingen inden for internetstyring og sociale medier.

”Arbejdet i INTA’s Internetkomite giver mig mulighed for at påvirke de regler, jeg, som voldgiftsdommer i internationale domænenavnssager, løbende skal leve med” siger Lars Karnøe, som ser frem til at kunne bidrage til mere ensartede, logiske betingelser for virksomheder, der skal begå sig globalt på nettet.

Vores varemærkechef, Ellen Breddam, bliver en del af komiteen for ”Trademark Office Practices”. Her skal hun arbejde med relationerne til varemærkekontorerne i Europa og derved være med til at fremme mere gennemskuelige regler på varemærkeområdet.

Lær Ellen bedre at kende i dette INTA Volunteer Spotlight.

Jeg ser frem til at bidrage til bedre og mere gennemskuelige regler på vores område, til fordel for vores klienter og samarbejdspartnere


Ellen Breddam, varemærkechef, Plougmann Vingtoft

European Trademark and Design Attorney, Henriette Vængesgaard Rasch, bliver en del af INTA’s ”Enforcement Committee”. Henriette skal beskæftige sig med lovgivningsmæssige initiativer og omsætte indsigt til relevante politiske anbefalinger for INTA’s bestyrelse.

Henriette ser en stor fordel i at kunne biddrage til at sætte relevante emner på dagsordenen hos for myndighederne. Hun forklarer: ”I INTA’s komite kan vi påvirke udviklingen og bidrage til at finde løsninger på emner, som har betydning for vores klienters forretning”.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores varemærkeeksperter eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

LÆS OGSÅ: