Her er alt, du skal vide om Power-to-X patenter

Lige nu investerer virksomheder og regeringer massivt i Power-to-X. I denne artikel finder du råd til, hvordan du bærer dig ad, når du ønsker at ansøge om et Power-to-X patent.

Antallet af patenter inden for grønne teknologier er steget markant de seneste årtier, og politikere og virksomheder står i kø for at planlægge den næste store strategi og investering på området. Et af de tydeligste vidnesbyrd er den milliard-dyre danske energiø i Nordsøen, som fra 2030 skal omdanne og lagre den grønne strøm produceret af havvindmøller ved hjælp af Power-to-X.

Power-to-X er et paraplybegreb, der dækker over teknologier, hvor grøn energi fra vedvarende energikilder omdannes til brint, gasser, kemikalier eller andre brint-baserede produkter. På den måde kan den grønne energi bruges til mange forskellige formål.

En af de mest kendte Power-to-X-teknologier er Power-to-Hydrogen, som udnytter grøn energi fra vedvarende energikilder så som havvindmøller eller solceller, om som via elektrolyse spalter vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Ved at omdanne strøm til brint kan man lagre den vedvarende energi til senere benyttelse eller omdanne brinten til klimavenlige brændstoffer, såkaldte e-fuels. Således kan Power-to-X-teknologier sørge for, at der altid er adgang til vedvarende energi og at fossile brændstoffer bliver udfaset.

Mie Haslund, Patent Attorney

“De fleste er heldigvis enige om, at fossile brændstoffer på sigt helt skal udryddes, da de har stor indflydelse på de klimaændringer, vi ser lige nu. Det er blandt andet derfor, at udviklingen inden for Power-to-X området virkelig har taget fart de seneste år, da de grønne klimamål ganske enkelt ikke kan nås uden udvikling af Power-to-X teknologierne. Det er derfor forventeligt, at der vil komme en stor bunke Power-to-X-patentansøgninger og patenter i den nærmeste fremtid,” siger Mie Haslund, patentrådgiver hos Plougmann Vingtoft med stor teknisk viden om Power-to-X.

Den rette timing

Hvis du planlægger at beskytte din opfindelse inden for Power-to-X området er der dog en række udfordringer, du skal have for øje. Den store konkurrence på området og de mange investeringer gør det ekstra krævende at udvikle noget nyt inden for Power-to-X, da mange andre fokuserer på præcis det samme. Da kravet for at opnå et udstedt patent bl.a. er, at din opfindelse er både ny og har opfindelseshøjde, er det vigtigt, at din udvikling adskiller sig væsentlig fra, hvad der allerede er globalt kendt. Samtidig kan det være omkostningsfuldt at begive sig ind i patentverdenen, og det er derfor nødvendigt, at timingen på patentansøgningen er helt rigtig.

“Det er vigtigt at finde det rigtige tidspunkt at ansøge om sit Power-to-X-patent. Det er en svær balanceakt, for ofte er det nødvendigt at kunne vise sin teknologi frem tidligt i udviklingsprocessen, hvilket ikke er muligt hvis man ønsker patent på teknologien, og man endnu ikke har ansøgt om patent. Din egen offentliggørelse af din nye teknologi kan altså ødelægge muligheden for at få teknologien patenteret,” siger Mie Haslund og tilføjer:

“Omvendt skal du heller ikke indsende en patentansøgning for tidligt i udviklingsprocessen, for så risikerer du, at den endelige teknologi ikke længere er inden for patentansøgningens beskyttelsesomfang. Derfor er det vigtigt at få rådgivning omkring, hvornår i udviklingsprocessen, det er mest optimalt at indsende en patentansøgning, som er skrevet tilstrækkelig bred, så den dækker over fremtidige udviklingsmuligheder.”

Hun anbefaler følgende råd, hvis du vil søge patent på din Power-to-X-teknologi:

1. Foretag en nyhedsundersøgelse og en patentérbarhedsvurdering

Når du vil beskytte din teknologi, er det vigtigste, at opfindelsen er ny, og at den har tilstrækkelig opfindelseshøjde. Om opfindelsen lever op til disse krav kan vurderes af patenteksperter, som med kendskab til teknikken kan foretage en patentérbarhedsvurdering via en nyhedsundersøgelse. Man kan også selv indledningsvis påbegynde denne research fx ved google-søgninger eller søgninger i tilgængelige videnskabelige artikler, men for at få det fulde billede af hvad der allerede er kendt teknik, er det vigtigt at søge professionel hjælp af patentrådgivere.

2. Indsend en patentansøgning

Hvis patenterbarhedsvurderingen er positiv, er det næste skridt at få skrevet og indsendt en patentansøgning. Før din opfindelse kan få flyvehøjde, og du kan komme i gang med at skalere produktionen eller rejse penge, er det ofte nødvendigt at ansøge om at få opfindelsen patenteret, så du kan offentliggøre din opfindelse og vise den frem.

Når du har indsendt en patentansøgning, ofte en national eller europæisk ansøgning, har du 12 måneder til at finde ud af, om du også vil beskytte din idé i andre dele af verden. Hvis du vælger at søge internationalt, har du 30 måneder til at finde ud af, i hvilke lande du ønsker din opfindelse skal være beskyttet. Du kan vælge mellem de 153 lande, som er en del af den internationale patenttraktat (Patent Cooperation Treaty, PCT). Denne ordning er især fordelagtig for mindre virksomheder, der kan opnå en relativt billig, men potentiel bred geografisk beskyttelse i 30 måneder, inden de specifikke lande udvælges.

3. Foretag en FTO (Freedom-To-Operate)

Selvom du har en patentérbar opfindelse, betyder det ikke nødvendigvis, at din opfindelse ikke krænker andre allerede udstedte patenter. Hvis du vil være sikker på, at din opfindelse kan bruges i praksis, uden at krænke et andet patent, bør du foretage en Freedom-To-Operate-analyse (FTO). En FTO foretages ofte af professionelle patentrådgivere, som sikrer at din opfindelse ikke krænker andres patenter, så du dermed undgår et potentielt ødelæggende sagsanlæg.

Hvornår du foretager en FTO er ofte et spørgsmål om virksomhedens økonomi og patentstrategi. Du kan både foretage en FTO før og efter patentansøgningen er indsendt. Det kan også være nødvendigt at lave flere FTO’er, hvis din opfindelse udvikler sig væsentligt.

Plougmann Vingtoft har et stort antal specialister, der arbejder inden for Power-to-X-området, hvilket er centralt for at forstå teknologierne og markedet. Uanset hvilken Power-to-X-teknologi du arbejder inden for, kan du være sikker på at få tilknyttet en rådgiver med det bedste grundlag for at hjælpe dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere om din mulighed for et patent inden for Power-to-X eller andre områder, er du er altid velkommen til at kontakte vores eksperter. Du kan også få fat i os via denne kontaktformular.

LÆS OGSÅ: