Dit firmanavn er vigtigt

Firmanavnet er en vigtig del af en virksomheds ansigt udadtil og kan få helt afgørende betydning for både værdi og markedsandele. Derfor er det også vigtigt at have det rigtige navn, fortæller varemærkeekspert, Henriette V. Rasch.

Sjældent har en virksomheds navn, kendetegn og varemærker været så vigtige som nu. Det er via navnene, vi køber og kender både varer og ydelser. Det er via navnet, vi får anbefalinger. Det er via navnene, vi finder en virksomheds hjemmeside – enten selvstændigt eller hjulpet af velvalgte søgeord. Derfor er der al mulig grund til at være omhyggelig, når man skal vælge det rette firmanavn og sørge for, at det ikke ligner et andet firmanavn for meget.

Spørger man Henriette V. Rasch, som er varemærkeekspert hos Plougmann Vingtoft, kan det ud fra en juridisk vinkel stilles simpelt op: ”Det gælder om at vælge et navn, man kan beholde, og som andre ikke kan lægge sig for tæt op ad”. Det betyder dog ikke, at øvelsen er simpel. Valget af firmanavn er præget af mangeårige traditioner og kræver mange overvejelser.

Hører branchespecifikke firmanavne til i en omskiftelig verden?

”Der er mange, der vælger at lade deres branche eller en beskrivelse af firmaaktiviteterne indgå i navnet. Det kan eksempelvis være ”maskinstation” eller ”entreprenør”, og i nogle tilfælde er det også det helt rette valg,” fortæller Henriette V. Rasch.

Rent markedsføringsmæssigt kan det nemlig være en god idé at tænke branchen ind i firmanavnet. Det hjælper kunderne til straks at forstå, hvad virksomheden laver, og det bliver lettere at finde frem til virksomheden online. Der er dog udfordringer ved at vælge et firmanavn, der lægger sig op ad en specifik industri.

I mange tilfælde kræver det også omfattende strategiske overvejelser at finde balancen mellem det markedsføringsmæssige gode navn og det, der holder juridisk

Henriette V. Rasch, European Trademark & Design Attorney

Ud over at man ikke opnår eneret til de beskrivende elementer er udfordringen, at de beskrivende elementer i firmanavnet kan være med at til ”låse” forretningen i én branche med én type kunder og dermed gøre det svært for nye kundesegmenter at finde virksomheden.

Der findes flere eksempler på virksomheder, der omlægger hele eller dele af deres forretning eller indgår i nye partnerskaber for at kunne imødekomme nye kundesegmenters efterspørgsel på varer og ydelser. ”I disse tilfælde bør man overveje om firmanavnet er for branchespecifikt til at nye kunder også kan finde frem til virksomheden,” forklarer Henriette V. Rasch, som dagligt rådgiver virksomheder i at finde frem til de firmanavne, der dels er genkendelige og dels giver plads til, at virksomheder kan udvikle sig i nye retninger.

Det gode firmanavn holder i lang tid

Lanceringen af et firma- eller produktnavn kræver rettidig omhu, og anbefalingen er, at man som minimum bør starte med at søge på navnet på for eksempel Google for at tjekke, om der er flere med samme idé. Desuden kan man med fordel foretage søgninger i varemærkedatabaser for at tjekke, om navnet er til rådighed, inden man starter markedsføringsmaskinen.

”I mange tilfælde kræver det også omfattende strategiske overvejelser at finde balancen mellem det markedsføringsmæssige gode navn og det, der holder juridisk”, siger Henriette V. Rasch.

Her er det en god idé at rådføre sig med IP-rådgivere, der kender feltet og kan vejlede i, hvordan man beskytter og håndhæver rettigheder til det gode firmanavn. En IP-rådgiver vil typisk guide dig igennem de elementer, der har betydning, når du vil sikre dine rettigheder, såsom ejerskab, geografiske hensyn og overensstemmelse med din generelle forretningsplan.

Jo før du rådfører dig om rettighederne til det nye firmanavn, jo lettere er det for dig selv og den rådgiver, du inviterer med ombord, siger varemærkeeksperten afslutningsvist.


Hvad skal man have styr på, før man ansøger om rettigheder til navne og produkter?


Firmaets navn, koncept og logo

Er konceptet, ordene og/eller designet unikt? Eller har andre søgt om rettigheder til det eller noget, der ligner?

Ejerskabet

Hvem skal stå som indehaver af rettighederne?

Geografien

Hvor skal dit firma produceres og markedsføres? Er der risiko for, at andre vil kopiere det eller prøve at sikre sig rettighederne før dig?

Forretningsplanen

Hvad skal du registrere, hvor og hvornår? Hvilken strategi passer til forretningen?

LÆS OGSÅ: