Tre vigtige udviklinger og gode nyheder for varemærker i Kina

Der er gode nyheder fra Kina, hvor udviklingen ser ud til at gå i den rigtige retning og understøtte kampen mod personer og virksomheder, som uden samtykke registrer andres varemærker som deres egne (varemærkehamstring). Således har China National Intellectual Property Administration (CNIPA) lavet flere tiltag mod bl.a. hamstring af varemærker og nye regler om tilsyn med agenter, som hjælper med at registrere varemærker, der rettelig tilhører vestlige virksomheder. Samtidig er der kommet en domstolsafgørelse fra Beijing High People’s Court, som i fremtiden muligvis kan få stor indflydelse på brugen af samtykke til registrering fra indehavere af ældre og blokerende varemærkeregistreringer.

CNIPA forsøger at komme varemærkehamstring til livs

Den kinesiske varemærkemyndighed CNIPA forsøger med nye tiltag at dæmme op for hamstringen af varemærker. For nyligt begyndte CNIPA nemlig at kræve, at virksomheder, der indgiver et stort antal varemærkeansøgninger, skal forklare og/eller bevise den faktiske brug af mærket eller ’bona fide’ (at være i god tro) hensigt til at bruge.  

De nye tiltag skyldes den berettigede mistanke om, at der stadig er mange ondsindede varemærkeansøgninger, som bliver indsendt uden hensigt om at ansøgeren vil gøre brug af disse, samt at der stadig foregår varemærkehamstring. Ændringen kommer i artikel 4 i den kinesiske varemærkelov, og betyder at ansøgninger om registrering af varemærke som indsendes vel vidende at varemærket ikke vil blive brugt af ansøgeren, skal afvises. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Ændringen omfatter ikke ansøgere, som kan vise de har reelle intentioner, så som defensive ansøgninger, eller hvor en ansøger forudsiger sin fremtidige virksomhed og indgiver et passende antal ansøgninger på forhånd.

Hvis man tager de nye retningslinjer i betragtning, så er det en god idé for ansøgere med gode intentioner at overveje følgende tre handlinger:

1. For varemærker, der allerede er i brug, bør ansøgere indsamle og indsende dokumentation, såsom dokumenter, der beviser mærkets designproces, brug på fx kontorartikler og marketingmaterialer, salgsdokumenter osv.

2. For varemærker med ’hensigt om brug’ skal ansøgere bevise, at ansøgningerne er rationelle. Man skal således fremvise en realistisk forretningsplan for brugen af ​​mærkerne, og antallet af ansøgninger skal være passende og/eller rimelig.

3. For defensive varemærker kan beviset bl.a. være, at man tidligere har været udsat for piratkopiering, og at ansøgningerne derfor er blevet indgivet for at forhindre fremtidig piratkopiering på en mere omkostningseffektivt måde.  

Hvis man har nogle ansøgninger, som ikke kan klassificeres i de tre typer, tilrådes det, at man frivilligt trækker dem tilbage, så de resterende ansøgninger kan imødekommes.

Større tilsyn med varemærkeagenter

Den anden gode nyhed træder i kraft den 1. december 2022 og betyder, at CNIPA får bedre mulighed for at overvåge og administrere varemærkeagenter, herunder får mulighed for at indføre regler om registrering af varemærkeagenter samt regler om adfærdskodeks, tilsyn og straf.

For efter de nye regler skal varemærkebureauer nemlig registreres hos CNIPA, og deres registrering skal fornyes hvert tredje år. Hensigten er at dæmme op for den uhensigtsmæssige/ulovlige adfærd på markedet for varemærketjenester, herunder handlinger hvor der bistås med indlevering, overførsel og misbrug af ond tro-mærker.

Tærsklen for varemærkeagenter i Kina er meget lav, og der er etableret omkring 70.000 varemærkevirksomheder, hvor mange foretager uærlig virksomhed eller tilbyder bistand, som ikke er i overensstemmelse med de normale regler. Et firma eller en rådgiver med uærlig adfærd vil, efter de nye regler træder i kraft, blive straffet og registreret i det officielle system, og i overensstemmelse hermed kan firmaet eller rådgiverens ret til at praktisere blive suspenderet eller helt fjernet. Den nye registreringsprocedure søger således at eliminere de agenter, der assisterer med ondsindede varemærkeregistreringer og varemærkehamstring.

Forhåbentlig vil reglerne bidrage til at løfte de kinesiske varemærkeagenters professionalisme.

Beijing High People’s Court stadfæster dom om samtykke

CNIPA, Beijing IP Court og Beijing High People’s Court (dvs. første instans og sidste instans administrative domstole) accepterer sjældent samtykkeerklæringer til sameksistens af lignende eller identiske varemærker for lignende eller samme varer eller tjenester.

Den 30. august 2022 stadfæstede Beijing High People’s Court midlertidigt en tidligere afgørelse fra Beijing IP-domstolen angående en sag om netop samtykke. Sagen handlede om varemærkerne BOND overfor BONDTECH. Begge varemærker var for bl.a. 3D-printere. Rettighedshaveren af ​varemærket BONTECH havde netop fået samtykke fra indehaveren af det ældre varemærke BOND til registrering, og Beijing High People’s Court stadfæstede, at fordi der var givet samtykke, så skal de to varemærker ikke længere anses for at være forvekslelige, og det yngre varemærke skal godkendes til registrering.

Sagen er usædvanlig, da hverken CNIPA eller domstolene normalt ikke godkender brugen af samtykke, så selvom dette kun er ét enkelt tilfælde og ikke repræsenterer en officiel holdningsændring, kan det muligvis ses som en ny præcedens for andre sager. Så alt i alt gode nyheder fra Kina. Lad os håbe der komme flere i den kommende tid.

LÆS OGSÅ: