Plougmann Vingtoft A/S leverer stærkt resultat

Plougmann Vingtofts bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2018, som viser et stærkt resultat, der dækker over fremgang på alle forretningsområder og markeder.

Vores fokus på at have de bedste eksperter, yde høj service samt strategisk rådgivning har resulteret i en stigende aktivitet. Øget protektionisme og Brexit usikkerhed har medført stigende efterspørgsel på vores eksperter.

Der er igangsat et større investeringsprogram i digitalisering, som skal resultere i en endnu stærkere platform for vækst og nye kundeservices. Plougmann Vingtoft skriver løbende en række artikler, og i april ser vi nærmere på patentbeskyttelse af kunstig intelligens (AI).

Plougmann Vingtoft udbygger arbejdet for en bæredygtig udvikling. I den forbindelse har selskabet besluttet at donere ekspertrådgivning til en værdi af 50.000 kr. hvert år frem til 2030 til det danske opstartsselskab, som vurderes at bidrage mest til et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder for samarbejdet samt medarbejderne for den store indsats i 2018.

Plougmann Vingtoft deltager i flere internationale konferencer, herunder INTA konferencen i Boston, USA, i maj 2019. I Danmark deltager vi bl.a. i følgende events: