Plougmann Vingtoft styrker danske universiteter med undervisning i IPR

En række af Plougmann Vingtofts eksperter underviser i IPR på danske uddannelsesinstitutioner for at øge bevidstheden om IPR og styrke tilblivelsen af nye, banebrydende idéer.

Viden om immaterielle rettigheder, IPR, er ofte en mangelvare på danske uddannelsesinstitutioner. De fleste studerende bliver henvist til faglitteraturen, når de skal lære at løse et teknisk problem, men de færreste dykker ned i patent- og designlitteraturen. Det er et problem, som Plougmann Vingtoft i mange år har forsøgt at råde bod på ved at tilbyde undervisning på tekniske uddannelsesinstitutioner.

Else Lawrence er patentrådgiver hos Plougmann Vingtoft på 18. år og har afholdt forelæsninger om IPR siden 2011. Hun blev selv uddannet til ingeniør uden at modtage undervisning om IPR, og derfor måtte hun lære det hele fra bunden, da hun senere fik job som ingeniør i en virksomhed med stort fokus på patenter. Det store videnshul mellem uddannelse og praksis, som hun observerede, betyder, at hun i dag mener, at IPR-undervisningen på danske universiteter trænger til et løft.

“Mange ingeniører mener ikke, at patenter er noget, der angår dem. Men det svarer jo til at mene, man ikke behøver at sætte sig ind i færdselsloven,” siger Else Lawrence og fortsætter:

“De første gange, jeg underviste, blev nogle af de andre undervisere meget overraskede over mulighederne. De havde aldrig overvejet, at patentlitteraturen kunne være en kilde til viden, og de begyndte hurtigt at overveje, om det skulle være en del af pensum.”

Den oversete patentlitteratur

Patentlitteraturen kan bruges som et effektivt redskab, når du ønsker at undersøge teknologier inden for et specifikt område. I databaserne ligger patentansøgninger frit tilgængelige, og offentligheden kan derfor få adgang til at se, hvad alverdens virksomheder udvikler. Som forretningsudvikler eller studerende med en opfinder i maven kan denne viden være central for, hvilken drejning idéudviklingen på kommende udviklingsprojekter skal tage.

Indblik i patentlitteraturen kan spare dig for en masse tid og penge. Hvis du starter et udviklingsprojekt og senere finder ud af, at der er registreret et patent på det, du vil producere, kan alt dit arbejde jo være spildt.

Else Lawrence, patentrådgiver

“Indblik i patentlitteraturen kan spare dig for en masse tid og penge. Hvis du starter et udviklingsprojekt og senere finder ud af, at der er registreret et patent på det, du vil producere, kan alt dit arbejde jo være spildt. Jo tidligere du får viden om, at nogen har opfundet den samme dims, jo bedre. Derfor er det oplagt at starte i patentlitteraturen,” siger Else Lawrence.

Da patentansøgninger bliver tilgængelige for offentligheden halvandet år efter indleveringen, kan studerende såvel som virksomheder få et detaljeret indblik i, hvilke teknologier der udvikles i dag. Det kan give inspiration til at bygge ovenpå allerede eksisterende viden, så ingen behøver at genopfinde den dybe tallerken.

“Når du tager på messer, er det typisk for at se på nye produkter og følge med i, hvad der sker på markedet. Men i patentlitteraturen findes ufattelig meget viden, som ofte er tilgængelig, længe før produkterne kommer på markedet. Samtidig er litteraturen meget logisk indrettet, så man nemt kan finde ud af, hvad der findes inden for et specifikt område,” siger Else Lawrence.

En reel karrierevej

Else Lawrences undervisning foregår typisk over tre timer. Den indeholder en introduktion til IPR, en indføring i, hvordan man søger i patent- og varemærkelitteraturen samt en perspektiverende samtale med de studerende om aktuelle spørgsmål relateret til IPR.

“Det er et af vores bidrag til at styrke dansk industri, så danske ingeniører kan nå længst muligt, siger Else Lawrence, der også ser store professionelle karrieremuligheder inden for feltet.” Hun afslutter:

“Der rekrutteres jævnligt nyuddannede ingeniører til job som patentrådgivere i det private erhvervsliv og sagsbehandlere hos internationale eller nationale patentkontorer. Det er en helt reel karrierevej. For der er brug for skarpe hjerner til at hjælpe med at beskytte små og store idéer.”

Er du interesseret i at vide mere om Plougmann Vingtofts undervisning på danske uddannelsesinstitutioner? Kontakt en af vores eksperter. Du kan også fange os via denne kontaktformular.

LÆS OGSÅ: