IPR-administration

Håndtering af deadlines, case-filer og relaterede opgaver kan være komplicerede og tidskrævende. Vores patent- og varemærkekoordinatorer håndterer alle områder vedrørende administration af din IPR-portefølje.

At outsource din IPR-administration betyder, som ordet antyder, at du overlader dine administrative IPR-opgaver til vores dygtige koordinatorer og derved frigør ressourcer til at fokusere på andre opgaver.

Selvom man som virksomhed selv står for en del af patentarbejdet, kræver patentadministrationen så store ressourcer til indkøb og vedligeholdelse af de elektroniske systemer, at det bedre kan betale sig at bruge eksterne eksperter som Plougmann Vingtoft.

Vi tilpasser os løbende den kapacitet og de kompetencer, du har brug for. Har du kun brug for os én gang eller i en tidsbegrænset periode, kan vi naturligvis også etablere et ad hoc-baseret samarbejde.

Vores team af patent- og varemærkekoordinatorer har tilbundsgående viden om de mange vigtige administrative spørgsmål (frister og andre ansøgningstekniske detaljer), der opstår i forbindelse med IPR-processer.

Vores patent – og varemærkekoordinatorer har tætte relationer til patent- og varemærkemyndigheder og kollegaer verden over, som kan inddrages i de administrative spørgsmål i det omfang, det er nødvendigt.

Vores ydelser inden for IPR-administration inkluderer:

  • Administration af alle lovbundne frister
  • Indlevering af besvarelser til patent- og varemærkemyndigheder
  • Udarbejdelse af instruktioner til internationale kollegaer
  • Udarbejdelse af statusoversigter til kunden og overblik over årlige omkostninger
  • Øvrige administrative opgaver i sagsbehandlingen i forbindelse med indlevering, procedering og udstedelse af IP-rettigheder.

Professionelt værktøj til IPR-administration

Vores værktøj til at administrere din IPR-portefølje hedder “IP Online”. Via systemet har du online adgang til alle dine sager. Sagerne opdateres løbende, og du kan tilgå dine sager 24 timer i døgnet.

Via IP Online kan du bl.a.:

  • Få overblik over dine patentfamilier og varemærker
  • Se dine omkostninger ift. budgettet
  • Få indblik i historikken i sagerne og de enkelte dokumenter
  • Få besked om tidsfrister og oprette nye
  • Trække ledelsesrapporter

EP-validering

Plougmann Vingtoft er Danmarks førende firma, når det kommer til EP-validering i Danmark og er garant for høj kvalitet og omkostningseffektive løsninger til validering af tildelte europæiske patenter.

Vores erfarne hold af patent – og varemærkekoordinatorer og IPR-rådgivere har gode færdigheder inden for både oversættelse, redigering og korrekturlæsning og leverer altid oversættelser og komplette nationale valideringskrav præcist og til tiden.

Vi servicerer og rådgiver naturligvis også kunder omkring valideringsprocesser i Norge og Sverige.

IPR-vikar – få hjælp til IPR-administration i travle perioder

For virksomheder med store IPR-porteføljer er det afgørende, at det IPR-administrative personale er tilgængeligt.

I travle perioder kan det derfor være en god investering for en virksomhed at tilknytte en af vores patent – og varemærkekoordinatorer som IPR-vikar.

I den periode vores koordinator er tilknyttet din virksomhed, arbejder de hos jer, og hjælper til med at vedligeholde jeres IPR-portefølje.

Din IPR-administration er i erfarne hænder

Vores koordinatorer har mange års professionel erfaring med IPR-administrativt arbejde og håndterer store og små IPR-porteføljer for mange forskelligartede kunder.

Se mere om vores team af IPR-koordinatorer på siden Vores eksperter og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål i forbindelse med IPR-administration.