TREND: Grønne patenter

Cannabis til medicinsk og rekreativt brug er til stor debat socialt, politisk og juridisk. Men selvom emnet endnu giver anledning til løftede øjenbryn, er det tydeligt, at cannabis-industrien er i eksplosiv vækst. Det kan vi se på antallet af cannabis-relaterede patentansøgninger, der bliver indleveret i både USA og i Europa.

I stadigt flere europæiske lande samt i flere amerikanske stater lempes lovgivningen for cannabis. Det resulterer i, at virksomheder og iværksættere begynder at sikre sig rettighederne til at anvende cannabis-plantens mange cannabinoider i forskellige produkter.

Cannabispatenter er relevante i flere industrier

Der findes formentlig over 100 cannabinoider i cannabis-planten. Nogle af dem har psykoaktiv virkning, mens andre alene har terapeutisk virkning. Det mest forekommende cannabinoid kaldes CBD (Cannabidiol). Det har ikke psykoaktiv virkning, men har vist sig at besidde en række terapeutiske virkninger. THC (Tetrahydrocannabinol) er det næstmest forekommende cannabinoid, der er mest kendt på grund af dets psykoaktive virkning.

Cannabisplantens mange forbindelser er dermed relevante i udviklingen af både medicinske og rekreative produkter, og der er en bred vifte af produkter og anvendelser, som kan patentbeskyttes, foruden selve planten.

I øjeblikket er der mest aktivitet omkring patentering af cannabinoider og derivater af disse forbindelser til medicinske anvendelser. Det indebærer alt fra naturlige ekstrakter, kemisk modificerede cannabinoider ekstraheret fra planten til syntetisk fremstillede derivater.

Der er dog også en tydelig aktivitet omkring patentering af cannabisrelaterede produkter til rekreative formål, og man forventer yderligere vækst i takt med, at lovgivningen på området lempes – ikke fordi patentsystemet ændrer sig på grund af lovgivning, men fordi forretningsperspektivet bliver mere tydeligt for virksomhederne.

Kan man patentere noget, der er ulovligt?

Selvom cannabisprodukter langt fra er lovlige i alle Europæiske lande, er det muligt at opnå et europæisk patent, som omfatter og beskytter cannabisprodukter og disses anvendelser i de enkelte medlemslande. Desuden er det under visse forudsætninger muligt at patentere cannabisplanter i Europa.

Europa er det med andre ord relativt simpelt at patentere produkter relateret til cannabis og ikke mindst håndhæve sine rettigheder i Europa. I USA er det anderledes kompliceret.

Cannabis til medicinske og/eller rekreative formål er helt eller delvist legaliseret i enkelte stater i USA, men det er fortsat ulovligt på et føderalt plan. Derfor er patentering af cannabisrelaterede produkter ikke så simpelt i USA, som det er i Europa.

Den amerikanske patentmyndighed (USPTO) tillader patentering af cannabisrelaterede produkter i USA, men det er fortsat usikkert, om patentrettighederne kan håndhæves på et føderalt niveau over for de føderale domstole.

I øjeblikket behandler man prøvesager, for at danne præcedens for håndhævelse af patentrettigheder til cannabisrelaterede produkter i USA. For der er jo ikke så meget ved at have et patent, hvis man ikke kan håndhæve det overfor eventuelle krænkelser.

Et cannabispatent er et langsigtet, strategisk valg

Selvom det kan virke paradoksalt at beskytte produkter og anvendelser, som fortsat er ulovlige i de fleste lande, kan det give god mening at tænke på patentering allerede nu.  

Med et patent på et cannabisrelateret produkt eller dets anvendelse har man sikret sig en position på et fremtidigt marked, der efter alt at dømme bliver lukrativt, både i Europa og i USA. Der er da også allerede en række virksomheder, som har søgt beskyttelse med henblik på at sikre deres investeringer i et eventuelt legaliseret marked.

Har du brug for rådgivning?

Overvejer du at hoppe med på den grønne bølge? Så kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over, hvilke muligheder du har for at gå på markedet med dit produkt – uden at krænke andres rettigheder. Uanset om du har brug for en analyse af markedet (en såkaldt freedom-to-operate analyse) eller en detaljeret IPR-strategi, så kan vi stille med fagspecifik, professionel rådgivning, der kan hjælpe dig i overgangen fra idé til forretning.

LÆS OGSÅ: