Phone: +45 87 32 18 45
Mobile: +45 40 19 77 54
Email: thn@pv.eu

Thomas Nygaard arbejder med IPR inden for følgende industrier:

Thomas Nygaard

European Patent & Design Attorney

MSc Industrial Engineering

Thomas har teknisk ekspertise inden for elektromekaniske apparater og systemer, elektronik og fremstillingsprocesser. Hans tekniske kernekompetencer er materialehåndtering og vindmøller.

Thomas har erfaring med nyhedssøgninger og patenterbarhedsevalueringer af opfindelser, udarbejdelse og procedering af patentansøgninger samt validitets- og krænkelsesvurderinger. Endvidere er han erfaren i freedom to operate-søgninger og vurderinger såvel som udvælgelse og brug af rettigheder til håndhævelse, bl.a. i form af retstvister i forskellige lande, primært i Europa.

Thomas begyndte at arbejde med IPR i 2003 efter at have arbejdet 7 år med industriel produkt- og systemudvikling, fremstilling og kommercialisering. Han rådgiver kunder om en passende handlemåde over for patentmyndigheder samt i IPR-spørgsmål der relaterer sig til deres leverandører, partnere, ansatte, kunder og konkurrenter.

Foruden dansk og engelsk behersker Thomas tysk.

IP Star Rosette