Phone: +45 33 63 95 03
Mobile: +45 81 44 51 03
Email: lbn@pv.eu

Lasse Bo Nielsen arbejder med IPR inden for følgende industrier:

Lasse Bo Nielsen

Patent Attorney

MSc & PhD Chemistry

Lasse har teknisk ekspertise indenfor organisk kemi og karakterisering af organiske forbindelser, katalytiske reaktioner, samt atmosfærisk kemi & partikeldannelse.

Som PhD ved DTU Kemi, ved Danmarks Tekniske Universitet, har Lasse fået stor erfaring med organisk kemi og udførelse af laboratorieeksperimenter. Han studerede den katalytiske deoxydehydreringsreaktion af oxygenrige forbindelser, gerne udvundet fra biomasse eller et restprodukt deraf. Han fremstillede forskellige substrater og katalysatorer til processen, og udførte derefter testeksperimenter med henblik på at undersøge deoxydehydreringen nærmere, og for at optimere på reaktionsparametrene.

Som MSc ved Kemisk Institut, ved Københavns Universitet, har Lasse fået erfaring med atmosfærisk kemi og partikeldannelse. Han studerede autoxidationsreaktionerne som er vigtige for aldringsprocessen af partiklerne i atmosfæren. For det meste var der tale om computerberegninger på energiprofilen for de foreslåede reaktionsveje.

Hos Plougmann Vingtoft er hans arbejde primært centreret om udarbejdelse af patentansøgninger, retsforfølgelse og evalueringer.