Varemærkeregistrering eller bare et varemærke?

Hvad betyder de forskellige varemærkesymboler?

De to symboler, man bruger til at indikere, at et navn eller logo er et varemærke (”®” og ”™”), har forskellig betydning. Symbolet ”®” står for “Registered Trademark” og indikerer, at der er tale om et officielt registreret varemærke. Symbolet”™”, der står for “Trademark”, indikerer, at du blot anser dit ordmærke eller logo som et beskyttet varemærke uden at have registreret det officielt.

Symbolerne viser omverdenen og dine konkurrenter, at du anser varemærket for din ejendom, og at andre ikke må bruge lignende varemærker. Ved at bruge symbolerne sender du også et signal om, at du tager dit varemærke seriøst og vil beskytte det mod kopister.

Symbolet ”™” kan du bruge, som du vil, i de lande, hvor du endnu ikke har indsendt en varemærkeansøgning. Symbolet ”®” må kun bruges i de lande, hvor du officielt har registreret dit varemærke hos myndighederne.

LÆS OGSÅ: Hvorfor og hvordan skal du bruge varemærkebeskyttelse?
LÆS OGSÅ: Wilgart: Kasketmageren, der skiftede varemærke

 

Kan man bruge et varemærke uden at registrere det?

Under visse omstændigheder er det muligt at få en varemærkebeskyttelse på én dag uden at registrere mærket, blot ved at tage mærket i brug. Det er dog vigtigt, at mærket bruges på en sådan måde, at kendskabet til det er mere end blot et lokalt kendskab. Dette kaldes ”ibrugtagne varemærker”.

Du kan opnå såkaldt ”varemærkeret”, hvis de varemærkede produkter for eksempel markedsføres i butikker, og du samtidig annoncerer i avisen eller på internettet. Q8 opnåede eksempelvis varemærkeret på én dag ved at lancere en landsdækkende annonce, da de i sin tid gik ind på det danske marked.

Ved ibrugtagne varemærker skal du kunne dokumentere din brug, hvilket kan være en ret tidskrævende og svær proces. Vi anbefaler, at du registrerer dit varemærke officielt, da det giver den mest sikre beskyttelse. Med en registrering kan du nemt bevise din ret til at drive virksomhed under dit varemærket, også hvis en konkurrent beskylder dig for at kopiere deres produkter.

I visse lande anerkendes ibrugtagne varemærker ikke, og i disse lande er det nødvendigt at registrere dit varemærke. Undersøg praksis i de lande, du ønsker at benytte varemærket i. Så er du sikker på, at du har retten til at bruge varemærket og til at forhindre andre i at bruge det.

Vi kan hjælpe dig med at forstå og fortolke udenlandsk varemærkeret.

Ja tak, jeg vil gerne bruge ti minutter på at tale med en rådgiver og høre, hvordan Plougmann Vingtoft kan hjælpe med at beskytte mit varemærke i Danmark og udlandet.
  • Få mere information om hvordan vi behandler og beskytter dine data her.

 

Tilbage til siden “Varemærker”