Vigtigt at vide om enhedspatentet og UPC

Headerbillede: Epo.org

Den europæiske “patentpakke” bestående af et enhedspatent og en fælles europæisk patentdomstol ser ud til at være på rette vej efter en periode med en del usikkerhed pga. Brexit. Vi vil i denne artikel gøre dig klogere på enhedspatentet og den nye fælles europæiske patentdomstol.

Hvad er enhedspatentet?

Enhedspatentet er et europæisk patent, som udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), og som vil have en ensartet retsvirkning i de europæiske lande, som deltager i enhedspatentsamarbejdet på det tidspunkt, hvor patentet bliver udstedt. På den måde adskiller enhedspatentsystemet sig fra det nuværende system, hvor et europæisk patent efter udstedelse bliver til et “bundt” af nationale patenter, der så skal valideres i de lande, hvor patentet skal gælde.

Vil enhedspatentet erstatte det “klassiske” europæiske patent?

Nej, enhedspatentet vil være en ekstra mulighed for europæiske patentansøgere og vil eksistere side om side med de “klassiske” europæiske patenter. Den nuværende ansøgnings- og behandlingsprocedure hos Den Europæiske Patentmyndighed forbliver uændret, og spørgsmålet om, hvorvidt man skal vælge det nye enhedspatent eller et klassisk europæisk patent, behøver man ikke tage stilling til før patentet er blevet udstedt.

Bør jeg vælge enhedspatentet?

Hvorvidt man bør vælge den ene eller den anden patenttype afhænger af ens forretningsstrategi. Har man som patenthaver kun forretningsinteresser i nogle få europæiske lande, vil fordelene ved et enhedspatent formentlig være til at overse. Omvendt vil patenthavere, der har forretningsaktiviteter i hele EU – og som derfor typisk validerer et europæiske patent i mange forskellige lande – kunne opnå væsentlige besparelser ved anvendelse af enhedspatentet. En anden overvejelse man skal gøre sig som patenthaver er, at man med enhedspatentet lægger “alle sine æg i én kurv”, hvilket betyder, at patentet står eller falder som en helhed i alle enhedspatentlande.

Hvordan vil omkostningerne til et enhedspatent se ud sammenlignet med omkostningerne for et ”klassisk” europæisk patent?

Patenthavere, der validerer deres europæiske patenter i mange lande, vil kunne opleve store besparelser i forbindelse med validering og årsgebyrer ved at benytte sig af enhedspatentet. For europæiske patenter på engelsk, vil enhedspatentet kun kræve indlevering af en enkelt oversættelse til et andet EU-sprog efter eget valg. Det skal dog bemærkes, at for lande, der ikke er en del af det fælles europæiske patentsamarbejde, vil de nuværende krav til oversættelse og validering være uændrede.
Ud over besparelser i forbindelse med validering er der potentielt betydelige besparelser på de årlige gebyrer, eftersom der kun skal betales et enkelt årsgebyr for et enhedspatent. Dette gebyr er blevet fastsat som summen af de årlige gebyrer, der ellers ville blive betalt i de fire lande med det største antal valideringer (indtil videre: Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Holland). På den anden side vil det ikke være muligt at reducere dette årlige gebyr ved at opgive enhedspatentet i visse lande.

EnhedspatentetFoto: Epo.org

Hvad er den fælles patentdomstol?

Den fælles patentdomstol vil være en enkelt specialiseret patentdomstol med flere forskellige afdelinger, herunder en central afdeling med domstole, der efter planen skal være i Paris, London og München, samt lokale og regionale afdelinger, for eksempel en lokal afdeling i Danmark, og en appeldomstol i Luxembourg.
UPC kan potentielt dække hele EU, selv om det i begyndelsen kun vil dække et begrænset antal EU-lande. UPC vil afgøre spørgsmål om gyldighed og krænkelse af både enhedspatenter og klassiske europæiske patenter i de EU-lande, der er omfattet af enhedspatentet.

Hvad nu hvis jeg ønsker at fortsætte med at bruge de nationale domstole for mit europæiske patent i stedet for UPC?

Som nævnt ovenfor vil UPC også have bemyndigelse over ”klassiske” europæiske patenter. For eksisterende europæiske patenter vil det dog være muligt at fravælge UPC ved at indsende en anmodning inden UPC træder i kraft. Det vil også være muligt at fravælge enhedspatentet under en lang overgangsperiode på mindst syv år for europæiske patenter, der meddeles efter UPC-systemet træder i kraft. Dette vil kræve, at patentet er valideret som en klassisk europæisk patent samt at en anmodning om at fravælge UPC er indgivet.

Hvordan vil UPC fungere i praksis?

UPC vil operere med korte frister, og alle beviser skal fremlægges på et tidligt tidspunkt (”front-loaded system”). Dette understreger behovet for at få foretaget grundige freedom to operate-analyser som en del af ens forretningsstrategi. Manglende gyldighed af patentet vil kunne bruges som forsvar i en krænkelsessag ved UPC.

Hvornår træder enhedspatentet og UPC i kraft?

Den europæiske patentmyndighed (EPO) og de deltagende lande er i sidste fase af implementering af det nye system. Som udgangspunkt skulle systemet have trådt i kraft kort tid efter, at 13 EU-medlemslande havde ratificeret UPC. Ikke desto mindre, har der været flere forhindringer på vejen.
Dels har Brexit givet anledning til spørgsmål, herunder også, at Storbritannien i samme forbindelse har valgt at trække sig fra samarbejdet om enhedspatentet og den fælleseuropæiske domstol.
Dels vurderede den tyske forbundsdomstolen i marts 2020, at den tyske ratificering var ugyldig – primært af formelle årsager. Dette betyder, at det tyske parlament igen skal stemme om ratificering af UPC.
Spørgsmålet om, hvornår UPC træder i kraft, er med andre ord stadig ubesvaret. Det ser dog ud til, at der fortsat er politisk vilje og opbakning til det nye system.

Plougmann Vingtoft er forberedt på enhedspatentet

I øjeblikket har Plougmann Vingtoft otte European Patent Attorneys, som har gennemført CEIPI-kurset “Patent Litigation in Europe” på Strasbourg Universitet. Derfor er de kvalificeret til at modtage et “European Patent Litigation Certificate” under UPC og til at repræsentere vores kunder i det nye system, når dette træder i kraft. De otte UPC-eksperter er listet til venstre.

Lande der deltager i samarbejdet om enhedspatentet og den fælles europæiske domstol

Lande der har tilsluttet sig enhedspatentet

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

Lande der har tilsluttet sig den fælles europæiske domstol

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Sverige, Østrig

Andre EPO-medlemslande

Albanien, Island, Kroatien, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Serbien, Spanien, Tyrkiet

 

Tilbage til siden “Patenter”