USA og Japan har sluttet sig til Haag-systemet

Godt nyt for beskyttelsen af industrielle designs!

USA og Japan har tilsluttet sig Haag-systemet, der omhandler international registrering af industrielle designs.

Med tilføjelsen af to af verdens største økonomier til det WIPO-styrede register, som støtter designejere verden over, er antallet af medlemslande i Haag-systemet nu øget til 64.

Ifølge WIPO’s statistikker blev 7,1% af verdens samlede designansøgninger i 2013 indleveret til de nationale myndigheder i USA (3,8%) og Japan (3,3%). Og omtrent 12,9% af alle designansøgninger verden over blev indleveret af ansøgere fra USA (8,2%) eller Japan (4,7%).

Indlemmelsen af USA og Japan forventes at øge udvidelsen af Haag-systemet yderligere, da det kan opfordre flere lande til at gøre det samme.

Haag-systemet tilbyder et økonomisk og effektivt middel til registrering af industrielle designs i mange lande, hvilket betyder, at ejeren af et specifikt design opnår en bred geografisk designbeskyttelse uden en lang række af formaliteter og udgifter. Via en enkelt indleveret ansøgning til WIPO kan et design blive registreret i alle 64 medlemslande og mellemstatslige organisationer, som er medlemmer af Haag-aftalen, der i øvrigt understøttes af en række internationale traktater.

Den internationale registrering giver den samme beskyttelse hos hvert af de 64 lande og organisationer, som hvis designet var blevet indleveret direkte til hvert medlemslands nationale myndigheder, medmindre beskyttelsen bliver afvist af de specifikke myndigheder.

Hvis du ønsker mere information om hvordan du sikrer dine varemærkerettigheder i USA og Japan, så tøv ikke med at kontakte vores varemærkechef Ellen Breddam på elb@pv.eu eller udfyld vores online kontaktformular.

Læs WIPO’s pressemeddelelse her.

Photo: ©WIPO 2015, Emmanuel Berrod.