UPC-samarbejdet udskydes endnu en gang

Headerbillede: Reetdachfan/Pixabay.com

Oprindeligt var enhedspatentet (Unitary Patent, UP) og den fælles europæiske domstol (Unified Patent Court, UPC) planlagt at skulle træde i kraft den 1. december 2017. Men på grund af valget i Storbritannien er opstarten af UP/UPC blevet forsinket. Efter valget i Storbritannien er den nuværende status, at “den britiske regering for nyligt har nedlagt ordre om implementering af Protokollen vedrørende Privilegier og Immuniteter i Westminster“. Dermed er den britiske regering i færd med at “signalere en beslutsomhed og et engagement i retningen af ratificering“.

UP/UPC træder dog først i kraft, når 13 EU-lande har ratificeret UPC’en. Dette inkluderer de tre lande, der har det højeste antal europæiske patentvalideringer, dvs. Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Som situationen ser ud nu, så har 12 lande ratificeret UPC’en, inklusive Frankrig. Det betyder, at systemet vil træde i kraft kort efter ratificeringen af Storbritannien og Tyskland.

Selvom Tyskland tidligere har givet udtryk for hensigt om at ratificere inden for nærmeste fremtid, så har situationen nu taget en ny drejning. Det viser sig, at en unavngivet person har indgivet en klage mod lovforslaget vedrørende den tyske ratificering af UPC’en og endvidere har fremsat en anmodning om præliminære nødforanstaltninger til at suspendere ratificeringen, indtil retten har vurderet sagens realitet og nærmere omstændigheder. Retten har uformelt informeret den tyske forbundspræsident om dette, hvilket er standardprocedure i Tyskland. Som konsekvens heraf har forbundspræsidenten “besluttet ikke at gå videre med ratificeringen, før retten har afgivet sin beslutning vedrørende anmodningen om præliminære foranstaltninger”.

Formanden for den forberedende komité (Preparatory Committee), Alexander Ramsay, nævner, at dette vil forsinke starten af UP/UPC samt den forberedende arbejdsperiode (Provisional Application) yderligere. Ramsay siger dog, at han nærer håb om, at situationen i Tyskland vil blive løst relativt hurtigt, således at den provisoriske ansøgning kan begynde i løbet af efteråret, og den såkaldte “sunrise period”, hvor det er muligt at fravælge UPC-systemet, kan begynde i starten af 2018.

Læs hele udtalelsen fra Alexander Ramsay her

LÆS OGSÅ: Indsigelse ved den Europæiske Patentmyndighed (EPO) – som et proaktivt risikostyringsværktøj

LÆS OGSÅ: Vigtigt at vide om det europæiske enhedspatent og den fælles europæiske patentdomstol (UPC)