Patentkunde modtager EU-støtte til udvikling af nyt bølgekraftkoncept

 Header image: Jeremy Bishop / Unsplash.com

EU’s forskningsprogram, Horizon 2020, har til formål at hjælpe innovative løsninger og teknologiske gennembrud fra laboratoriet til markedet. Danske Wavepiston er én af de virksomheder, som har modtaget støtte fra programmet. De ser nu frem til at etablere et demonstrationsanlæg i fuld skala, der kan vise omverdenen deres innovative bølgekraftteknologi.

Wavepiston er idémagere bag en teknologisk løsning, der gør det muligt at udvinde energi fra havets bølger. Bølgekraftkonceptet består af en lang streng med et større antal energimoduler placeret vinkelret på bølgeretningen. Hvert energimodul består af en lodretstående plade og to hydrauliske pumper. Bølgerne skubber og trækker i pladen og aktiverer pumperne, som så leverer tryksat vand til en turbine. I turbinen omsættes energien til strøm.

Siden 2015 har Wavepiston testet en prototype, som er placeret på DanWECs testområde (Danish Wave Energy Center) ud for Hanstholm. De indledende tests viser, at vores mindre skala prototype med seks energimoduler placeret i forlængelse af hinanden kan producere, hvad der svarer til 32.000 kWh årligt, siger CEO, Michael Henriksen. Det gør Wavepistons bølgekraftanlæg til en driftssikker, ren og vedvarende energikilde, som kan blive et konkurrencedygtigt supplement til vind- og solenergi.

 
Wavepistons energimodul: Den lodretstående plade bevæges frem og tilbage af bølgerne og dermed skubber og trækker de hydrauliske pumper.
Illustration: Wavepiston

Wavepistons grundlæggende teknologi er patenteret i store dele af verden og Plougmann Vingtoft har i 2017 hjulpet virksomheden med at patentere en række forbedringer af deres teknologi, der gør det muligt at forøge energiproduktionen fra bølgekraftanlægget yderligere. Et patent på deres nyeste teknologi er allerede udstedt i Danmark og er ”pending” på internationalt plan, hvilket betyder, at Wavepiston nu trygt kan fortsætte ekspanderingen af deres innovative energiprojekt.

Med en sikring af rettigheder og med rundhåndet støtte EU’s Horizon 2020-program på knap 19 millioner kroner er Wavepiston klar til næste skridt i den teknologiske udvikling, som består i at bygge et fuldskala demonstrationsanlæg, der tilsluttes elnettet. Projektet forventes at strække sig over to år, hvorefter Wavepiston vil være klar til at etablere et større, kommercielt anlæg.

LÆS OGSÅ: PV-kunde vinder Danish Design Award 2018