IP-rettigheder i Storbritannien efter Brexit

Headerbillede: James Newcombe / Unsplash.com

Som tingene tegner sig i øjeblikket, vil patentrettighederne være mere eller mindre upåvirket af Storbritanniens udtrædelse af EU den 29. marts næste år. Til gengæld vil varemærke- og designrettighederne blive berørt. Vi giver dig her en række anbefalinger til, hvordan du bedst beskytter dine IP-rettigheder, når Brexit bliver en realitet.

Vær på den sikre side med dine varemærkerettigheder

På varemærkeområdet er det med de seneste udmeldinger om en ”hård” Brexit fra den britiske regering, desværre blevet mere uklart om alle registrerede EU-varemærker automatisk også omdannes til registrerede UK-varemærker.

Derfor lyder vores anbefaling nu på, at indtil andet er bestemt, er det bedst at helgardere sig ved både at ansøge om en EU-varemærkebeskyttelse og en UK-varemærkebeskyttelse af de vigtigste varemærker i UK – og helst samtidigt.

Ved at følge disse anbefalinger vil virksomheder i et ”worst case scenario” have sikret sine mest vigtige varemærker i UK fremadrettet. Og skulle det så alligevel i sidste øjeblik ende med et ”blødt” Brexit, er det værste, der er sket, at man har en dobbelt beskyttelse, og så selvfølgelig at det har kostet lidt penge.

Hvad med mine designrettigheder?

Problemet med designrettigheder er noget større end for varemærker på grund af nyhedskravet, som dikterer, at: “Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter”. Dog tyder de seneste udmeldinger fra den britiske regering heldigvis på, at man holder fast i beslutningen om, at allerede registrerede EU-designs fortsat har beskyttelse i UK. Altså er det stadigvæk muligt at omdanne sine EU-designansøgninger til UK-designansøgninger, såfremt man anmoder om dette inden for en periode på 9 måneder fra Brexit-datoen, som er den 29. marts 2019.

Der er dog endnu uklart, hvordan man er stillet med en designbeskyttelse opnået i EU via det såkaldte Haag-system. For her har den britiske regering været ret tavs i deres seneste udmeldinger. Vi håber dog på, at de kommer til fornuft og behandler disse ansøgninger og registreringer på samme måde som de eksisterende EU-designregistreringer.

Ikke de store ændringer i patentlovgivningen

Brexit har ikke indflydelse på udstedelsen af europæiske patenter, da disse udstedes af EPO (Den Europæiske Patentmyndighed), som ligger uden for EU-systemet og i forvejen kan udstede patenter i lande, som ikke er en del af EU.

Desuden bygger størstedelen af patentlovgivningen i UK på europæiske principper, hvilket betyder, at de fleste systemer bevares efter Brexit, selvom UK opererer uafhængigt af EU.

Under samme vilkår vil SPC-ordningen fortsætte i både UK, EU og tredjelande. Dog er det endnu uklart, hvilken betydning Brexit får for den fælles patentdomstol (UPC), som har været længe undervejs med det klare formål at gøre patenteringsprocessen på tværs af lande lettere og mere effektiv.

UPC stadigvæk ikke i mål

Aftalen om en fælles patentdomstol (UPC) er udarbejdet under forudsætning af, at kun EU-medlemslande kan deltage i den. I øjeblikket er UK derfor ved at undersøge, hvorvidt de kan fortsætte med at operere under UPC i tilfælde af et hårdt Brexit.

Er UK nødsaget til at trække sig fra UPC-aftalen, vil modellen for fremtidige patentansøgninger ligne den, som vi netop har beskrevet på varemærkeområdet. Det vil sige, at virksomheder (både i UK og EU) fortsat kan beskytte deres patenter vha. enhedspatentet i de EU-lande, som fortsat er medlem af UPC, mens de skal lave en separat UK-patentansøgning.

Har du brug for vejledning?

Vi følger selvfølgelig med i sagens videre udvikling og tager direkte kontakt til de kunder, vi vurderer, vil kunne blive berørt af Brexit-ændringerne. Har du yderligere spørgsmål eller er du usikker på, hvad ovenstående vil betyde for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os.

LÆS MERE: