Ny EPO-afgørelse om prioritet

Headerbillede: Epo.org

Den øverste appelinstans hos Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), Enlarged Board of Appeal, har nu udsendt sin fulde skriftlige afgørelse, G 1/15, om multiple prioriteter og såkaldte “giftige prioritetsansøgninger” og “giftige afdelte ansøgninger”. Afgørelsen gør det klart, at delvise prioriteter skal anerkendes, og at der ikke gælder nogle særlige betingelser eller begrænsninger i den forbindelse.

Baggrunden for afgørelsen er en serie af tidligere appelafgørelser, hvor en europæisk patentansøgning eller et patent blev anset for at mangle nyhed i forhold til sit eget prioritetsdokument (“giftig prioritet”), sin egen afdelte ansøgning (“giftig afdelt ansøgning”) eller sin egen stamansøgning. Disse meget kontroversielle afgørelser stammer fra EPOs strenge syn på, om en prioritetsansøgning og en senere EP-ansøgning er relateret til “den samme opfindelse”, samt en bestemt fortolkning af den tidligere EPO afgørelse, G 2/98.

Et kort eksempel illustrerer problemet: En prioritetsansøgning beskriver kun metallet “kobber”, mens den senere EP-ansøgning har krav på “metal” i almindelighed. Ifølge afgørelserne om “giftig prioritet”, kan offentliggørelsen af ”kobber” i prioritetsansøgningen ødelægge nyheden af et krav med den bredere generiske betegnelse “metal” i EP-ansøgningen. Dette gælder, hvis EP-kravet ikke er berettiget til en “delvis prioritet” for den del af kravet, der vedrører “kobber”. Tilsvarende har afgørelserne om “giftige afdelte ansøgninger” fastslået, at efterfølgende offentliggørelse af en afdelt ansøgning, der beskriver “kobber”, kan ødelægge nyheden af “metal” i den oprindelige EP-ansøgning.

Ifølge G 1/15 skal EP-patentkravet i sådanne tilfælde deles i to, hver med sin egen prioritet, dvs. her hhv. “kobber” og “andre metaller end kobber”. I dette tilfælde har den del af EP-kravet, der dækker kobber, ret til prioritet, selv hvis “kobber” ikke nævnes udtrykkeligt i EP-kravet rettet mod “metal”. Det betyder, at den offentliggjorte prioritetsansøgning ikke ødelægger nyhed for EP-kravet, da “kobber” nyder prioritet, og fordi “kobber” (som er beskrevet i prioritetsansøgningen) og “andre metaller end kobber” (den resterende del af EP-kravet) ikke overlapper.

Denne afgørelse fra EPO er en velkommen afslutning på flere års usikkerhed om emnet.

Læs også: UPC-Samarbejde træder måske allerede i kraft i december 2017

Læs også: Vigtigt at vide om det europæiske enhedspatent og den fælles europæiske patentdomstol