Kopivarer koster danske virksomheder dyrt

Headerbillede: Nicole Law / Pexels.com

Handlen med kopivarer er efterhånden blevet så stor en “industri”, at den tegner sig for hele 2,5% af den samlede verdenshandel – eller nærmere bestemt 3.035 milliarder kr. om året. Problemet med kopisager er højaktuelt og berører alle erhvervssektorer lige fra fodtøj og beklædning til smartphones, kosmetik og lægemidler.      

Nye tal fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) afslører, at handlen med kopivarer hvert år koster virksomheder i EU 439,6 milliarder kr. og 435.000 arbejdspladser, mens det alene for danske virksomheder koster 8,6 milliarder kr. og 5000 tabte arbejdspladser. Derfor opfordrede den tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen i sidste måned alle virksomheder til at beskytte deres idéer med et patent, varemærke eller en designbeskyttelse:

Piratkopiering er i mine øjne tyveri og et angreb på dygtige, innovative virksomheder i Danmark. Derfor skal vi fra alle sider bekæmper handel med kopivarer. Det er her afgørende, at danske virksomheder beskytter deres idéer med fx varemærker, design eller patenter. Først derefter er det muligt at håndhæve og sanktionere eventuelle brud på disse rettigheder.  

Et råd, vi hos Plougmann Vingtoft kun kan være enige i. Ud over den tabte fortjeneste risikerer man som virksomhed også at tabe goodwill og troværdighed for sine varer, og det brand man har etableret. Derfor er det vigtigt at sikre sine ‘intellectual property rights’ (IPR), så man har et grundlag for at håndhæve sine rettigheder.

“Made in China”

En rapport fra EUIPO skitserer, hvordan IPR er med til at skabe grundlaget for den europæiske økonomi og samfund. Rapporten kortlægger værdien af IPR og det stigende problem med piratkopiering, og her er der især ét land, der skiller sig ud. Kina er en af de største trusler, når det kommer til at plagiere produkter, og det anslås, at kopivarer udgør omkring 12,5 procent af Kinas samlede eksport.

Så selvom Kina slår hårdt ned på kopiprodukter, er der stadig god grund til at beskytte sine IP-rettigheder — uanset om man planlægger at starte aktiviteter i Kina eller ej. Kort fortalt har man med kinesiske IP-rettigheder mulighed for at stoppe kopierne i Kina, hvorimod man med danske rettigheder først har mulighed for at stoppe varerne ved den danske grænse.

Dertil kommer, at den kinesiske varemærkelovning er noget anderledes, end vi kender det i Danmark. De har for eksempel et “first-to-file”-princip, der betyder, at retten til at bruge og kommercialisere et ‘brand’-navn, varemærke eller opfindelse, tilfalder den, der registrerer det først og altså ikke de virksomheder, der oprindeligt har skabt dem.

Du kan derfor sidde med verdens bedste idé, produkt eller teknologi – men du ejer ikke noget af det, før det er registreret.

Læs mere om, hvordan du forbereder din virksomhed til det kinesiske marked her, eller se hvordan en international varemærkestrategi bar frugt i Kina her.

Husk IPR-strategien  

Ifølge en rapport fra organisationen WIPO, der er FN’s agentur for immaterielle rettigheder (IPR), udgør den såkaldte immaterielle kapital”, som for eksempel branding, design og teknologi, næsten 1/3 af værdien af de produkter, der bliver fremstillet verden over.

En velfunderet IPR-strategi har med andre ord stor betydning for resultaterne på bundlinjen. Og derfor bliver lige netop ‘strategi’ også et nøgleord, fordi det hele handler om, hvad der er relevant, for den enkelte virksomhed: skal du registrere dit varemærke, patentere en teknologi, frasælge opfindelser der ikke er i tråd med din forretningsstrategi eller måske ud i en kombination af flere ting for at få optimal beskyttelse?

Selvom et patent eller en varemærkebeskyttelse ikke per definition sikrer dig imod kopiering, så betyder det, at du har beskyttet grundlaget for din forretning – og netop derfor kan det også bruges som et aktivt redskab imod kopihandlen.

LÆS OGSÅ: Varemærkeregistrering eller bare et varemærke?

LÆS OGSÅ: Læs hvordan du beskytter dit varemærke i Kina