Hvad betyder BREXIT for din virksomheds patenter og varemærker?

Headerbillede: Alexas_Fotos / Pixabay.com

Den 23. juni 2016 besluttede briterne ved en folkeafstemning at forlade EU og dermed gøre “BREXIT” til en realitet. Resultatet af afstemningen rejser en række spørgsmål og sikker også bekymringer for virksomheder og personer, der er i besiddelse af immaterielle rettigheder i form af bl.a. patenter, varemærker og designs. Vi vil i det følgende se på, hvilke konsekvenser BREXIT forventes at have på forskellige IP-rettigheder her og nu og på lidt længere sigt. (opdateret 14. marts 2017)

Europæiske patenter

For “klassiske” europæiske patenter, dvs. baseret på det nuværende europæiske patentsystem med central indlevering og behandling ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) efterfulgt af validering i udvalgte europæiske lande, vil der ikke være nogen ændring som følge af at Storbritannien forlader EU. Dette skyldes det faktum, at det nuværende europæiske patentsystem er uafhængig af EU og omfatter både EU¬- og ikke-EU-lande.

BREXITs betydning for Enhedspatentet og Den Fælles Patentdomstol (UPC)

Implementering af Enhedspatentsystemet og UPC har været midlertidigt afsporet af Storbritanniens Brexit-afstemning, men nu er den på sporet igen efter meddelelsen i november 2016 fra UK Intellectual Property Office at Storbritannien – på trods af Brexit – har tænkt sig at ratificere UPC-aftalen og deltage i det nye system. Går det efter planen, vil Enhedspatentet og UPC træde i kraft den 1. december 2017.

Supplerende beskyttelsescertifikater (SPC’er)

Som i andre EU-lande, udstedes SPC’er for patenterede farmaceutiske produkter og plantebeskyttelsesmidler i Storbritannien under en EU-forordning, som ikke længere vil gælde, når Storbritannien forlader EU. For eksisterende SPC’er i Storbritannien, forventes det, at ny britisk lovgivning bliver vedtaget for at sikre, at de fortsat har virkning, når Storbritannien forlader EU. Ligeledes forventes det, at ny lovgivning bliver vedtaget for at etablere en ny, national SPC-beskyttelse for Storbritannien, men det er ukendt om en sådan UK SPC ville svare til det nuværende EU SPC-system eller ville blive ændret.

Varemærker

Når Storbritannien ikke længere er medlem af EU, vil eksisterende EU-Varemærker (EUTMs) ikke længere være gyldige i Storbritannien. Det forventes dog, at en overgangsordning bliver vedtaget for at muliggøre omdannelse af eksisterende EUTM-rettigheder til tilsvarende nationale britiske varemærkerettigheder. Registrering af varemærker i Storbritannien vil i fremtiden skulle opnås ved hjælp af nationale ansøgninger, og selv om dette er mindst et par år ude i fremtiden, bør varemærkeindehavere med Storbritannien som et vigtigt marked allerede nu overveje at indgive både en britisk og en EUTM-ansøgning for vigtige varemærker.

Situationen for varemærker kan risikere at blive kompliceret af kravene til brug af varemærket for at undgå risiko for ophævelse. Dette kunne virke på to måder, dvs. EUTMs som tidligere kun har været anvendt i Storbritannien kunne risikere ophævelse pga. manglende brug i EU, mens det kan tænkes, at omdannelsen af et EUTM til et nationalt UK-varemærke ville kræve brug af varemærket eller mindst en intention om at bruge det i Storbritannien.

Mønstre

I lighed med situationen for EU-Varemærker, vil eksisterende Registered Community Designs (RCDs) også bortfalde i Storbritannien efter det forlader EU, men her igen forventes det, at en overgangsordning bliver vedtaget for at muliggøre omdannelse af eksisterende RCDs til tilsvarende nationale britiske designrettigheder.

Konklusioner

Som det fremgår af diskussionen ovenfor, at der stadig mange usikkerheder i forhold til IP-rettigheder efter Brexit, og at dette vil fortsætte med at være tilfældet i temmelig lang tid. Vi kommer til at overvåge situationen i den kommende tid, og vil komme med relevante opdateringer, efterhånden som situationen udvikler sig.

LÆS OGSÅ: Vigtigt at vide om det europæiske enhedspatent og den fælles europæiske patentdomstol (UPC)