GDPR og danske domænenavne – status quo

Headerbillede: Olloweb Solutions / Unsplash.com

Ét af de områder, der især har været i vælten i forbindelse med det nye General Data Protection Regulation-regelsæt, er domænenavne. Det store GDPR-postyr har nemlig rejst en række spørgsmål omkring de såkaldte WHOIS-databasers skæbne, der før har gjort det muligt at finde personlige oplysninger om ejeren af et domænenavn.

Men de nye GDPR-retningslinjer kommer ikke til at påvirke de danske domænenavne. Ifølge den danske domænelov skal alle indehavere af .dk-domæner registreres med både navn, adresse og telefonnummer og disse oplysninger vil stadig være tilgængelige, selvom de nye regler om databeskyttelse er trådt i kraft. Man vil således stadig kunne slå domænenavne op i den danske WHOIS-database og finde frem til indehaveren af domænenavnet.

I nogle tilfælde kan indehaveren af et .dk-domæne dog være anonym, men det kræver, at registranten for eksempel har en navne- og adressebeskyttelse, og dermed igennem anden lovgivning er undtaget fra at have sine oplysninger offentligt tilgængelige. Hvis det er en dansk domæne-indehaver, skal beskyttelsen været givet i Danmark, hvorimod en udenlandsk indehaver skal have beskyttelse ifølge lovgivningen i dennes hjemland, inden oplysningerne kan hemmeligholdes. For så vidt angår danske domænenavne med anonyme indehavere, er det også stadigt muligt at bede om indehavers kontaktoplysninger ved at rette henvendelse til DK-Hostmaster og begrunde forespørgslen.

Oplysninger om indehavere af danske varemærkerettigheder er desuden også fortsat tilgængelige via Patent- og Varemærkestyrelsens database.

Post-GDPR er det derfor stadig muligt at finde oplysninger om indehavere af danske domæner og varemærker.

LÆS OGSÅ: 7 gode råd om strategiske domænenavne

LÆS OGSÅ: Findes der strategiske domænenavne, som du bør erhverve?