Fælles patentdomstol lader måske vente på sig

Tidligere på året blev den tyske ratificeringsproces af Den Europæiske Patentdomstol (UPC-aftalen) sat midlertidig i bero. Årsagen var en klage over det kommende enhedspatent og UPC, som den tyske forfatningsdomstol (FCC) havde modtaget, der mente at aftalen var i strid mod den tyske forfatning. Umiddelbart herefter modtog den tyske forbundspræsident en henstilling fra FCC om at sætte ratificeringsprocessen i bero indtil klagen var blevet nærmere behandlet – en henstilling den tyske forbundspræsident, valgte at følge.

Siden da har der været mange spekulationer om klagens karakter og betydning for gennemførelsen af UPC-aftalen, da samarbejdet kun kan træde i kraft, hvis Tyskland ratificerer aftalen. For nylig valgte den tyske forfatningsdomstol så at kommentere på klagens indhold efter en henvendelse fra den tyske patentekspert Thorsten Bausch (Hoffmann Eitle):

“In terms of substance, plaintiff is essentially asserting a breach of the limits to surrendering sovereignty that are derived from the right to democracy (Art. 38 (1), clause 1, Basic Law). Primarily the following violations are asserted:

  • breach of the requirement for a qualified majority arising from Art. 23 (1), sentence 3, in conjunction with Art. 79 (2) Basic Law;
  • democratic deficits and deficits in rule of law with regard to the regulatory powers of the organs of the UPC;
  • the judges of the UPC are not independent nor do they have democratic legitimacy
  • breach of the principle of openness towards European law owing to alleged irreconcilability of the UPC with Union law.

The proceedings are pending; a specific date for the decision is presently not foreseeable.”

Note: Den ovenstående engelske oversættelse er kopieret fra The Kluwer Patent Blog, hvor den originale tyske tekst også kan findes.

Uden at gå i detaljen med den tyske forfatningsret er Thorsten Bausch kommet med følgende konklusion:

“All in all, in view of the number and the complexity of the issues to be resolved by the FCC, I now consider it very unlikely that the UPC will be able to start in early 2018. More patience will probably be necessary, and perhaps much more”.

Det virker med andre ord ganske sandsynligt, at åbningen af UPC kan bliver yderligere forsinket, også selv m EPO-præsidenten, Benoît Battistelli ved en konference i juli udtrykte tillid til at åbningen af en fælles patentdomstol og indlevering af de første enhedspatenter ville ske i begyndelsen af 2018.

Vi vil fortsætter naturligvis med at følge situationen nøje og kommer med en opdatering, når der kommer nye udmeldinger.

Vil du læse mere om UPC-aftalen, så læs vores artikel “Vigtigt at vide om det europæiske enhedspatent og den fælles europæiske patentdomstol (UPC)” eller kontakt vores UPC-ekspert Jakob Schwalbe Lohmann direkte.

LÆS OGSÅ: Danmarks bedste idé patentbeskyttet af Plougmann Vingtoft