EU-Retten nægter Adidas AG eneret til tre striber

Headerbillede: Bogdan Glisik / Unsplash

Den 19. juni 2019 afviste Retten at opretholde Adidas AG’s EU-varemærke bestående af tre striber. Baggrunden herfor er en længerevarende strid mellem selskabet Shoe Branding Europe BVBA og Adidas AG om netop striber.

Her ses Adidas AG’s registrerede varemærke, der ifølge EU-Retten ikke længere kan opretholdes. Foto: EUIPO

Konflikten mellem Shoe Branding Europe BVBA og Adidas AG medførte, at Shoe Branding Europe BVBA anmodede om ophævelse af de tre striber, som Adidas AG har varemærkeregistreret. De henviste til, at de registrerede striber ikke var særprægede og ej heller var indarbejdet.

Adidas AG havde under sagen fremlagt en række forskellige former for dokumentation for, at deres tre striber var særegne og blev opfattet som et varemærke. Retten mente dog, at det meste af materialet ikke kunne anvendes som bevis, dels fordi flere af dokumenterne fremstod uden varemærket, og dels fordi der ikke var fremlagt oplysninger om omfang eller varighed af salget eller salgets indvirkning på den relevante køberkreds.

Beviserne vurderes utilstrækkelige

Adidas AG fremlagde desuden deres markedsføringsbudget og 5 markedsundersøgelser. Budgettet blev afvist af Retten, fordi Retten ikke kunne udlede, hvilken del af det i øvrigt betydelige budget, der vedrørte netop det relevante varemærke. Generelt tillægger Retten markedsundersøgelser begrænset værdi, men Retten konstaterede her, at de fremlagte markedsundersøgelser reelt var det eneste dokumentationsmateriale i sagen.

EU-lovgivningen stiller ikke krav om, at dokumentationen skal stamme fra hvert enkelt EU medlemsstater, men kræver dog, at materialet kan tilskrives flere lande under samme distributionsnetværk, eller at der er en fælles markedsføring, en fælles kultur eller sproglig nærhed mellem landene. Adidas AG’s fremlagte markedsundersøgelser dækkede alene 5 medlemsstater, og Retten lagde vægt på, at det som bekendt er en mindre del af EU’s medlemsstater. Derfor når Retten frem til, at Adidas AG’s fremlagte dokumentation ikke er tilstrækkelig til, at varemærket med de tre striber kan anses for at have opnået særpræg i hele EU, hvorfor Adidas AG’ varemærkeregistrering af de tre striber ikke kan opretholdes.

Sagen fortsætter formentlig

Adidas AG kan ikke være tilfredse med sagens udfald, og vi forventer, at de anker dommen. Vi vil naturligvis følge forløbet tæt.

Som bekendt traf EUIPO for kort tid siden afgørelse i en anden sag, hvor varemærket BIGMAC blev ophævet. De to sager kan ikke helt sammenlignes, men de viser begge, at der stilles betydelige krav til dokumentationsmateriale og formentligt også mere strikse krav end hidtidig antaget.

Afgørelserne viser os også, at det ikke er kvantiteten af materialet, der er afgørende, men derimod kvaliteten. EU er et indre marked og dette slår igennem i den nylige afgørelse, som netop tager udgangspunkt i, at materiale godt kan vedrøre flere lande blot materialet samlet set vedrører hele EU.  

Kontakt os

Står I selv med spørgsmål eller i konfliktsager om immaterielle rettigheder, er I naturligvis velkomne til at henvende jer til os via kontaktformularen eller ved at skrive til vores eksperter.

LÆS OGSÅ: