Det fælles europæiske patentsystem bliver yderligere forsinket

Header image: Unsplash.com

Af en nyhed offentliggjort den 7. juni på hjemmesiden for den fælles europæiske patentdomstol (UPC) fremgår det, at:

… den tidligere annoncerede dato for ikrafttrædelse af UPC-aftalen, som var sat til december 2017, ikke kan opretholdes.

Tidsplanen var baseret på en rettidig afslutning af de enkelte landes procedurer vedrørende ratificering af UPC-aftalen og deltagelse i protokollen om foreløbig anvendelse. Særligt det britiske valg i sidste uge har været medvirkende årsag til, at projektet nu bliver forsinket.

Status for ratificeringsprocessen er, at mindst 13 lande skal ratificere, før UPC-traktaten kan træde i kraft, herunder Storbritannien, Tyskland og Frankrig. 12 lande har indtil nu ratificeret, herunder Frankrig. Derfor vil UPC altså først træde i kraft, når Storbritannien og Tyskland har ratificeret.

Vi vil naturligvis fortsætte med at følge situationen nøje og komme med en opdatering, når der kommer nye udmeldinger.

Den oprindelig nyhed fra UPC’s website kan ses her

LÆS OGSÅ: Vigtigt at vide om det europæiske enhedspatent og den fælles europæiske patentdomstol (UPC)